Svátek Dona Boska

Vyvěšeno: 3. 2. 2014 v 14:07

Don Bosco:
Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.
V pátek 31. ledna jsme si v Salesku připomněli svátek zakladatele salesiánů Dona Boska. Oslava začala v 17.00, kdy se příchozím divákům nejprve představily děti z Oratoře. Nacvičily několik krátkých situačních scének z dětství Dona Boska a velmi milým způsobem uvedly celou slavnost. Děti byly vystřídány herci z ochotnického divadelního spolku Josefa Kajetána Tyla ze Slatiny. Ti vystoupili s představením pro děti i dospělé pod názvem „Utopený hastrman“. Poté následovala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Petr Kopřiva – nově příchozí člen salesiánské komunity. A oslavu jsme zakončili pohoštěním v klubu VeSPOD. Malá inspirace od Dona Boska:
Když Dominik Savio napsal na lístek pět slov „Pomozte mi stát se svatým“, Don Bosco ho k sobě zavolal a řekl mu: „Když tvoje maminka peče dort, používá recept, kde je psáno kolik čeho je třeba dát: kolik cukru, mouky, vajec, kvasu… Abychom se stali svatými, je také třeba znát recept, a to je dárek, který ti chci darovat. Obsahuje tři prvky, které je třeba smíchat. Buď veselý. Pamatuj si, že všechno, co tě připravuje o klid a co tě zneklidňuje, nepřichází od Pána. Odstraň to. Za druhé: Plň svoje studijní a náboženské povinnosti. Ve škole dávej pozor, pilně se uč a horlivě se modli. Nic z toho nedělej proto, abys vynikl, nýbrž z lásky k Bohu. Za třetí: Prokazuj ostatním dobro. Vždy pomáhej spolužákům, i když tě to bude stát oběť. To je celý recept. Když splníš tyto body, budeš svatý.“ Za pokus to stojí, co říkáte?

55 queries in 0,632 seconds. From 34.204.183.113 --ID--: