Oznámení farnosti
(bylo přečteno při bohoslužbě v neděli 24. 2. 2019)

– V květnu 2018 jsme v prohlášení pro tuto farnost vyjádřili dohodu o tom, že Salesiáni
převezmou novu farnost v Brně-Líšni.

– Salesiáni však nyní z personálních důvodů (kvůli snižujícímu se počtu členů) odstupují od
tohoto záměru – převzít novou farnost v Brně-Líšni.

– Brněnské biskupství nad tímto krokem vyjadřuje politování, ale uváděné důvody chápe, a
rozhodnutí salesiánů respektuje.

– Salesiáni do budoucna dále zajistí provoz střediska tak, aby středisko sloužilo účelu, pro
který bylo zřízeno.

– Farnost sv. Jiljí prostřednictvím Nadace Pro radost zůstává nadále pověřena stavbou farního
kostela se zázemím na sídlišti v Brně-Líšni a získáváním prostředků na tuto stavbu.

– Salesiáni chtějí i nadále vyjádřit podporu stavbě nového kostela Ducha Svatého i získávání
finančních prostředků prostřednictvím Nadace Pro radost za účelem této stavby. Rovněž
chtějí poděkovat nadaci za vykonanou práci pro místní dílo.

– Biskupství brněnské se zaručuje, že ve vhodnou dobu bude na sídlišti v Brně-Líšni při
novém kostele Ducha Svatého zřízena nová farnost, a zároveň garantuje, že středisko
mládeže v Brně-Líšni bude ve své činnosti pokračovat.