AKTIF (program pro školy)

Vedoucí programu: Mgr. et Mgr. Veronika Tomečková, kontakt: aktif@salesko.cz

Co je to Aktif:

Název programu AKTIF je zkratkou slov „aktivace kolektivu třídy interaktivní formou“.

Program je určen žákům 4.-9. tříd základní školy. Aktif je veden týmem pedagogů, kteří se snaží vytvořit přátelskou atmosféru, kde by účastníci mohli být sami sebou.

            Cíle programu:
 • rozvoj komunikace, spolupráce, vzájemné důvěry v rámci daného třídního kolektivu
 • podpora zdravého sebevědomí a sebereflexe
 • vykročení ze zaběhnutých rolí v rámci třídy
 • tvorba nových společných zážitků a zkušeností
 • poskytnutí příležitosti pedagogům, metodikům prevence a psychologům, aby mohli pozorovat třídu v jiném prostředí při rozmanitých aktivitách
 • spolupráce se školou na realizaci Minimálního preventivního programu
 • společné partnerství se školou, aby kurz otevíral požadovaná témata a byl pro třídní kolektiv užitečný i po svém skončení
            A to vše pomocí:
 • pohybových aktivit a her
 • samostatné tvořivé činnosti
 • aktivní práce ve větších či menších skupinách
 • diskuze a zpětné vazby

         NABÍDKA TÉMAT

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE (pro žáky 5.-8. tříd)

 • žáci si vyzkouší společné řešení problému a odhalí efektivní a neefektivní stránky jejich komunikace
 • účastníci postupně zformulují doporučení k realizaci partnerské a funkční komunikace

„JEDNOTNÍ V ROZMANITOSTI“  (pro žáky 5.-8. tříd)

 • žáci si uvědomí pozitiva na svých spolužácích
 • třídní kolektiv si prožije společný úspěch
 • program bude vedený s ohledem na důležitost každého ve třídě
 • účastníci zažijí, že společně dokážou víc
 • žáci se budou zabývat tématem individuality, odlišnosti každého jednotlivce a přínosu této odlišnosti

VYKROČENÍ ZE ŠKOLY (pouze pro žáky 9. tříd)

 • účastníci vytvoří a popíšou cestu jejich třídního kolektivu za uplynulé roky a pojmenují silné momenty, které je na této cestě ovlivnily
 • žáci budou samostatně reflektovat otázky týkající se jejich zážitků a zkušeností ze základní školy
 • jedinci si vzájemně udělí pozitivní zpětnou vazbu

PROGRAM NA MÍRU (pro žáky 4.-9. tříd)

 • Tato nadstandardní varianta umožňuje „ušít program na míru“ dané třídě. Reaguje tak na aktuální situaci a konkrétní potřeby třídního kolektivu, jež jsou stanoveny na základě předchozí konzultace (písemné, telefonické či prostřednictvím osobního setkání). Nabízí se zde prostor například pro adaptaci do nového třídního kolektivu, nastartovaní žádané změny, zaměření se na určitý (ne)žádoucí jev, posílení vzájemných vztahů atd.

Programy pro 4. ročníky nabízíme pouze jako kurz na míru.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Čas a délka programu: AKTIF probíhá vždy v úterý a v pátek od 9 hodin. Program trvá 3 hodiny. Pro 9. třídy je délka kurzu 3,5 hodiny (délku programu lze po předchozí domluvě zkrátit dle potřeby).

Cena: je stanovena 120 Kč za žáka. Tato finanční spoluúčast je pouze příspěvkem na provoz, nikoliv na celkové pokrytí nákladů. Platba probíhá na místě v den konání kurzu a cena je počítána za každého žáka, který se účastní.

Co s sebou: přezůvky, uzavřenou obuv vhodnou do tělocvičny/na hřiště (v závislosti na počasí), svačinu, pití, doporučujeme pohodlné oblečení

Mám zájem o program – co mám udělat?: V případě, že jste se rozhodli programu AKTIF zúčastnit, je třeba, abyste si rezervovali termín kurzu. Na vyžádání obdržíte aktuální přehled nabízených termínů, které můžete objednat telefonicky nebo emailem. Poté vám bude doručena k podepsání smlouva o spolupráci. Alespoň dva týdny před kurzem je třeba nás informovat o tématu, které jste si pro kurz zvolili, a vyplnit stručný dotazník o třídě. Po realizaci AKTIFu nabízíme pedagogům, metodikům prevence a psychologům zpětnou vazbu ohledně programu, našeho pohledu na třídní kolektiv, ke kterému připojujeme doporučení pro budoucí práci.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!