Klub rodičů a dětí

Pololetní aktivity v Klubu rodičů a dětí končí ve čtvrtek 31. 1. 2025.
Přihlašování na druhé pololetí bude od pondělí 20. 1. 2025, nabídku zveřejníme v polovině ledna.
Druhé pololetí začíná 17. 2. 2025. Těšíme se na vás!

Školní rok 2024/2025

  1. kolo přihlašování na kroužky od 10. 6. do 11. 6. 2024 pro stávající účastníky.
  2. kolo přihlašování od 12. 6. do 27. 9. 2024 otevřeno pro všechny do naplnění kapacit.

Pokud jsou vaše děti starší 6 let, podívejte se na nabídku Kroužky

Klub rodičů a dětí nabízí aktivity pro rodiče sdětmi na rodičovské dovolené a pro předškoláčky. 

Aktivity pro rodiče sdětmi nabízí výtvarné, hudební a pohybové hodinové programy, kde se počítá s aktivní účastí rodiče, který daným programem svoje dítě provází. Dítě ani rodič není k žádné aktivitě nucen. 
Během školního roku jsou hodiny připravovány tématicky, s ohledem na roční období a svátky. 
Účast na aktivitě posiluje vztah rodiče a dítěte, dává jim možnost prožít společný čas aktivně, nabízí pestrou škálu inspirace pro další rozvoj. 
Přítomnost mladšího sourozence v aktivitě není překážkou k přihlášení. 
Z administrativních důvodů se do aktivit pro rodiče a děti přihlašují pouze děti. 

Aktivity pro předškoláčkyjsou již bez účasti rodičů a jsou celoroční aktivita. V letošním školním roce připravujeme výtvarné, hudební a pohybové aktivity. Děti v předškolním věku již většinou navštěvují mateřskou školu a odloučení od rodičů zvládají dobře. Přesto je dobré děti na odpolední aktivity připravit, vymyslet si společný rituál a dítě předat do aktivity u dveří a odejít. Přítomnost rodičů narušuje program a prodlužuje dobu, kdy dítě potřebuje získat důvěru k vedoucímu a jistotu, že se rodič pro něj zase vrátí. Také s předškoláky pracujeme v tématicky připravených hodinách s ohledem na roční období a svátky.  

Případné dotazy směřujte na martina.kosikova@salesko.cz

Manuál pro přihlašování do aktivit

  1. Pro přihlášení na vybranou aktivitu/kroužek musíte mít registraci v našem informačním systému – registruje se rodič a pod svým profilem zaregistruje dítě. Přihlašovací formulář najdete vpravo nahoře ikona klíč. Registrace je bezplatná.
  2. Do profilu dítěte nahrajte jeho fotografii v souladu s GDPR – více informací zde: GDPR.
  3. Pokud již u nás registraci máte, prosím, zkontrolujte, zda všechny údaje jsou aktuální, případně je opravte. 
  4. Po otevření přihlašování se na vybranou aktivitu či kroužek zapíšete.
  5. Na mail Vám přijde přihláška, formulář BOZP, informovaný souhlas s GDPR a pokyny k platbě. Vše je nutné vyřídit do 9. 9. 2024
  6. Zahájení aktivit je naplánováno na 23. 9. 2024 a zakončení celoročních aktivit bude v pátek 16. 6. 2025. Pololetní aktivity končí v pátek 31. 1. 2025, druhé pololetí začneme v pondělí 17. 2. 2025 po jarních prázdninách a zakončíme v pátek 16. 6. 2025.
  7. Při odhlášení účastníka z aktivity do 9. 9. 2024 bude vrácena částka v plné výši (ponížená o manipulační poplatek 200,-). Při pozdějším odhlášení se storno poplatek vypočítává dle individuálního posouzení.


Vyčkejte prosím