Klub rodičů a dětí

Školní rok 2020/2021

Klub rodičů a dětí nabízí aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené a pro předškoláčky.

Aktivity pro rodiče s dětmi  nabízí výtvarné, hudební a pohybové hodinové programy, kde se počítá s aktivní účastí rodiče, který daným programem svoje dítě provází. Dítě ani rodič není k žádné aktivitě nucen.
Během školního roku jsou hodiny připravovány tématicky, s ohledem na roční období a svátky.
Účast na aktivitě posiluje vztah rodiče a dítěte, dává jim možnost prožít společný čas aktivně, nabízí pestrou škálu inspirace pro další rozvoj.
Přítomnost mladšího sourozence v aktivitě není překážkou k přihlášení.
Z administrativních důvodů se do aktivit pro rodiče a děti přihlašují pouze děti.

Aktivity pro předškoláčky jsou již bez účasti rodičů a jsou celoroční aktivita. V letošním školním roce připravujeme výtvarné, hudební a pohybové aktivity. Děti v předškolním věku již většinou navštěvují mateřskou školu a odloučení od rodičů zvládají dobře. Přesto je dobré děti na odpolední aktivity připravit, vymyslet si společný rituál a dítě předat do aktivity u dveří a odejít. Přítomnost rodičů narušuje program a prodlužuje dobu, kdy dítě potřebuje získat důvěru k vedoucímu a jistotu, že se rodič pro něj zase vrátí. Také s předškoláky pracujeme v tématicky připravených hodinách s ohledem na roční období a svátky.
 

Přihlašování na druhé pololetí bude spuštěno 25. 1. 2021 od 14:00 pro stávající účastníky.

Přihlašování pro nové zájemce bude spuštěno od 27. 1. 2021 od 8:00 na volná místa v aktivitách.

Aktivity pro rodiče s dětmi jsou pololetní. A i když jsme se v prvním pololetí nemohli vídat, věříme, že pololetí druhé bude přívětivější.

S ohledem na stávající omezení (nařízení Vlády ČR, systém PES) jsme nuceni snížit počty účastníků v jednotlivých aktivitách. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

Případné dotazy směřujte na martina.kosikova@salesko.cz.

 

Manuál pro přihlašování do aktivit

  1. Pro přihlášení na vybranou aktivitu musíte mít registraci v našem informačním systému – registruje se rodič a pod svým profilem zaregistruje dítě. Přihlašovací formulář najdete vpravo nahoře ikona klíč. Registrace je bezplatná.
  2. Do profilu dítěte nahrajte jeho fotografii v souladu s GDPR- více informací zde: GDPR.
  3. Pokud již u nás registraci máte, prosím, zkontrolujte, zda všechny údaje jsou aktuální, případně je opravte.
  4. Po otevření přihlašování se na vybranou aktivitu zapište.
  5. Na mail Vám přijde přihláška, formulář BOZP, informovaný souhlas s GDPR a pokyny k platbě. Podepsanou přihlášku je potřeba doručit do Saleska nebo zaslat elektronicky.
  6. Aktivity zatím neplaťte. Cena bude upravena v době, kdy bude reálné otevření Saleska. O této skutečnosti Vás budeme informovat.

 

Děkujeme za Vaši přízeň!

Přejeme Vám hodně zdraví a naději.

Za Klub rodičů a dětí Martina Kosíková, Kristýna Kuželová a Dana Pospíchalová

 


Vyčkejte prosím

68 queries in 0,254 seconds. From 3.236.82.241 --ID--: