Klub rodičů a dětí

Školní rok 2021/2022

1. kolo přihlašování na kroužky od 21. do 22. 6. 2021 pro stávající účastníky.
2. kolo přihlašování od 23. 6. do 27. 6. 2021 otevřeno pro všechny.
3. kolo přihlašování od 3. 9. 2021 do naplnění kapacit

Pokud jsou vaše děti starší 6 let, podívejte se na nabídku Kroužky.
Případné otázky zodpovíme na emailu: kroužky@salesko.cz

Klub rodičů a dětí nabízí aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené a pro předškoláčky.

Aktivity pro rodiče s dětmi  nabízí výtvarné, hudební a pohybové hodinové programy, kde se počítá s aktivní účastí rodiče, který daným programem svoje dítě provází. Dítě ani rodič není k žádné aktivitě nucen.
Během školního roku jsou hodiny připravovány tématicky, s ohledem na roční období a svátky.
Účast na aktivitě posiluje vztah rodiče a dítěte, dává jim možnost prožít společný čas aktivně, nabízí pestrou škálu inspirace pro další rozvoj.
Přítomnost mladšího sourozence v aktivitě není překážkou k přihlášení.
Z administrativních důvodů se do aktivit pro rodiče a děti přihlašují pouze děti.

Aktivity pro předškoláčky jsou již bez účasti rodičů a jsou celoroční aktivita. V letošním školním roce připravujeme výtvarné, hudební a pohybové aktivity. Děti v předškolním věku již většinou navštěvují mateřskou školu a odloučení od rodičů zvládají dobře. Přesto je dobré děti na odpolední aktivity připravit, vymyslet si společný rituál a dítě předat do aktivity u dveří a odejít. Přítomnost rodičů narušuje program a prodlužuje dobu, kdy dítě potřebuje získat důvěru k vedoucímu a jistotu, že se rodič pro něj zase vrátí. Také s předškoláky pracujeme v tématicky připravených hodinách s ohledem na roční období a svátky. 

Případné dotazy směřujte na martina.kosikova@salesko.cz.

 

Manuál pro přihlašování do aktivit

  1. Pro přihlášení na vybranou aktivitu musíte mít registraci v našem informačním systému – registruje se rodič a pod svým profilem zaregistruje dítě. Přihlašovací formulář najdete vpravo nahoře ikona klíč. Registrace je bezplatná.
  2. Do profilu dítěte nahrajte jeho fotografii v souladu s GDPR- více informací zde: GDPR.
  3. Pokud již u nás registraci máte, prosím, zkontrolujte, zda všechny údaje jsou aktuální, případně je opravte.
  4. Po otevření přihlašování se na vybranou aktivitu zapište.
  5. Na mail Vám přijde přihláška, formulář BOZP, informovaný souhlas s GDPR a pokyny k platbě. Vše je nutné vyřídit do pátku 17. 9. 2021.
  6. Zahájení aktivit bude 13. 9. 2021 a zakončení celoročních aktivit bude v pátek 17. 6. 2022. Pololetní aktivity končí v pátek 21. 1. 2022, druhé pololetí začneme v pondělí 31. 1. 2022 a zakončíme v pátek 17. 6. 2022.
  7. U každé aktivity je napsáno, v jakém režimu pojede v případě uzavření Saleska z důvodu nařízení vlády ČR nebo Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete!

Za Klub rodičů a dětí Martina Kosíková, Kristýna Kuželová a Dana Pospíchalová

 


Vyčkejte prosím