Klub rodičů a dětí

Školní rok 2018/2019

Od 22. 1. 2019 bude otevřené přihlašování na volná místa aktivit pro rodiče s dětmi.
Do 1. 2. 2019 prosíme o vyřízení plateb a odevzdání přihlášek na druhé pololetí.
Druhé pololetí začne v pondělí 4. 2. 2019.
V případě jakýchkoliv dotazů pište na martina.kosikova@salesko.cz

Přihlašování bude spuštěno ve 12 hodin.

Klub rodičů a dětí nabízí aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené a pro předškoláčky.

Aktivity pro rodiče s dětmi nabízí výtvarné, hudební a pohybové hodinové programy, kde se počítá s aktivní účastí rodiče, který daným programem svoje dítě provází. Dítě ani rodič není k žádné aktivitě nucen.
Během školního roku jsou hodiny připravovány tématicky, s ohledem na roční období a svátky.
Účast na aktivitě posiluje vztah rodiče a dítěte, dává jim možnost prožít společný čas aktivně, nabízí pestrou škálu inspirace pro další rozvoj.
Přítomnost mladšího sourozence v aktivitě není překážkou k přihlášení.
Z administrativních důvodů se do aktivit pro rodiče a děti přihlašují pouze děti.

Aktivity pro předškoláčky jsou již bez účasti rodičů. V letošním školním roce připravujeme výtvarné, hudební a pohybové aktivity. Děti v předškolním věku již většinou navštěvují mateřskou školu a odloučení od rodičů zvládají dobře. Přesto je dobré děti na odpolední aktivity připravit, vymyslet si společný rituál a dítě předat do aktivity u dveří a odejít. Přítomnost rodičů narušuje program a prodlužuje dobu, kdy dítě potřebuje získat důvěru k vedoucímu a jistotu, že se rodič pro něj zase vrátí. Také s předškoláky pracujeme v tématicky připravených hodinách s ohledem na roční období a svátky.
V případě jakéhokoliv dotazu pište na mail martina.kosikova@salesko.cz.
Pokud vaše dítě již navštěvuje základní školu, podívejte se také na naši nabídku Kroužků.

Manuál pro přihlašování do aktivit

1. Pro přihlášení na vybranou aktivitu/kroužek musíte mít registraci v našem informačním systému – registruje se rodič a pod svým profilem zaregistruje dítě. Přihlašovací formulář najdete vpravo nahoře ikona klíč. Registrace je bezplatná.

2. Do profilu dítěte nahrajte jeho fotografii v souladu s GDPR- více informací zde: GDPR.

3. Po otevření přihlašování se na vybranou aktivitu či kroužek zapíšete.

4. Na mail Vám přijde přihláška, formulář BOZP, informovaný souhlas s GDPR a pokyny k platbě. Vše je nutné vyřídit do 12. 9. 2018, recepce v průběhu prázdnin není v provozu, v případě dotazů pište na info@salesko.cz nebo martina.kosikova@salesko.cz.

5. Zahájení aktivit a kroužků je naplánováno na 17. 9. 2018.

6. Přihlašování na kroužky je možné do 17. 10. 2018 (nebo do zaplnění kapacity kroužku), pak už jen do kroužků s volnou kapacitou do 31. 10. 2018, a to vždy za plnou cenu kroužku. Po tomto datu již není možné se přihlásit.

7. Pokud Vaše dítě potřebuje asistenta, prosíme o zajištění do kroužku (výjimka lze pouze po domluvě s lektorem).

8. Storno poplatky se vypočítávají dle individuálního posouzení.

 

32 queries in 0,388 seconds. From 3.84.182.112 --ID--: