Křesťanské programy

Online mše ze Saleska

Budeme vysílat dle pravidelného rozpisu bohoslužeb (úterý 18:15 mše svatá, středa 7:30 mše svatá, pátek 18:15 mše svatá, neděle 8:30 mše svatá).

Ve Svatém týdnu a o Velikonočním oktávu budou bohoslužby takto:

  • Úterý Svatého týdne 7.4. v 18:15 křížová cesta + mše svatá,
  • Středa Svatého týdne 8.4. v 7:30 mše svatá,
  • Zelený čtvrtek 9.4. v 19:00 mše svatá + krátká adorace v Getsemanské zahradě,
  • Velký pátek 10.4. v 15:00 Památka umučení Páně,
  • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – v sobotu 11.4. ve 20:00 (Velikonoční vigilie s obnovou křestních slibů),
  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – neděle 12.4. v 8:30 mše svatá,
  • Pondělí velikonočního oktávu 13.4. v 8:30 mše svatá,
  • Úterý velikonočního oktávu 14.4. v 18:15 mše svatá, Středa velikonočního oktávu 15.4. v 7:30 mše svatá,
  • Pátek velikonočního oktávu 17.4. v 18:15 mše svatá,
  • Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství 19.4. v 8:30 mše svatá

Katolické bohoslužby

V neděli v 8.30 mše svatá v tělocvičně
/ po mši farní kavárna v Klubu VeSpod v Salesku (9.30-11.00)
Objekt tělocvičny Salesiánského střediska mládeže v Líšni slouží kromě sportovního vyžití také k účelům duchovním.
Ve všední dny jsou mše svaté v kapli Saleska:
v úterý a pátek v 18.15
ve středu ráno v 7.30
Pořad bohoslužeb o svátcích (Vánoce, Velikonoce) nebo případné změny uveřejňujeme na našem webu.
Nedělní ohlášky (informace):

Výuka náboženství
pro 3. třídu ZŠ (příprava na první svaté přijímání) v pátek (17.00 – 18.00 hod.) v malé učebně.
pro 4. – 5. třídu ZŠ ve středu (13.15 – 14.15 hod.) v malé učebně.
pro 6. – 9. třídu ZŠ ve čtvrtek (18.00 – 19.00 hod.) v malé učebně.

Zpovědní služba (svátost smíření)
V úterý 17.45 – 18.10 v kapli Saleska.
V pátek 17.45 – 18.10 v kapli Saleska.
V neděli 7.45 – 8.20 v kapli Saleska.
Na požádání dle osobní domluvy.

Schůzky ministrantů
V neděli 9.30 – 10.30 v malé učebně / v rytířském sále (kromě prázdnin).

Příprava na svátosti (křest, manželství, biřmování…)
Dle osobní domluvy s kněžími (P.Petr Matula SDB – petr.matula@salesko.cz ; P.František Ptáček SDB – frantisek.ptacek@salesko.cz ).

V neděli v 8.30 jsou zde slaveny mše svaté.

Objekt tělocvičny Salesiánského střediska mládeže v Líšni slouží kromě sportovního vyžití také k účelům duchovním.

Ohlášky a informace z farnosti naleznete na stránkách Líšeňské farnosti.

54 queries in 0,638 seconds. From 3.230.76.196 --ID--: