SaVIO

Ve školním roce 2023/2024 obnovujeme činnost programu SaVIO!

SaVIO je zkratka pro „Salesiánské vzdělávací a inspirativní okruhy“. Program si klade za cíl vzdělávat a inspirovat širokou veřejnost, zejména z městské části Brno-Líšeň. Spočívá převážně v organizování populárně naučných přednášek, besed nebo seminářů. Program je koordinován týmem dobrovolníků, kteří nesou zodpovědnost za průběh programu, garantem programu je Salesko.

Program SaVIO probíhá v prostorách Saleska, vstup na přednášku je vždy přes recepci.

Nejbližší přednáška

středa 29. listopadu 19:30 – 21:00

Okovy na křídlech duše

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D.

Přednáška je zaměřená na 6 nejčastějších témat, se kterými se přednášející setkává ve své psychoterapeutické praxi: burn-out, deprese, psychosomatické obtíže, závislosti, narcismus a trauma. Každé z těchto témat bude krátce charakterizováno a budou naznačeny možné způsoby pomoci.

Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.


Další plánované přednášky

úterý 5. března 2024

Cokoli jste chtěli vědět o Bibli, ale báli jste se zeptat

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB

Podrobnosti upřesníme.


Uskutečněné přednášky ve školním roce 2023/2024

středa 18. října 19:30 – 21:00

Brněnský drogový kufřík
aneb na čem dnes ujíždí naše děti?

Ing. Radovan Voříšek (změna přednášejícího kvůli nemoci)

Jak komunikovat s dítětem zkoušejícím návykové látky? Na jaké z nich bychom dnes mohli v Brně nejčastěji narazit? Nové trendy v rizikovém chování u dětí a dospívajících. Přednáška se zaměří na aktuální situaci v Brně – co zrovna frčí. Rodiče dostanou ucelený přehled návykových látek. K nahlédnutí bude i „drogový kufřík“. Představíme důvody experimentů a užívání, základy komunikace s dítětem na toto téma, možnosti řešení a předcházení. Na závěr bude prostor pro dotazy.

Radovan Voříšek je psychoterapeut a lektor prevence na poli drogových závislostí v organizaci Podané ruce.


Užitečné odkazy

  • online video nahrávky předcházejících přednášek jsou k dispozici na YouTube
  • archiv zvukových nahrávek naleznete v sekci články SaVIO