Brněnský drogový kufřík aneb na čem ujíždí naše děti

Vyvěšeno: 25. 10. 2023 v 19:51
Card image cap

Dne 18. října proběhla ve Sportovním sále Saleska první přednáška v rámci obnoveného programu SaVIO.

Ačkoliv původně domluvený přednášející Jan Veselý na poslední chvíli onemocněl, téma přednášky zůstalo zachováno a téměř devět desítek účastníků si mohlo vyslechnout poutavé vyprávění Radovana Voříška podpořené zkušenostmi a příklady z jeho dlouholeté praxe (zejména v organizaci Podané ruce). Mírně upravený formát tohoto setkání odpovídal více besedě, díky čemuž bylo zodpovězeno značné množství dotazů zainteresovaného publika. Mimo jiné se beseda zabývala otázkou různých typů drog a závislostí obecně, tím, jak rodič může rozpoznat, že dítě s drogami experimentuje, jak s experimentujícím dítětem komunikovat, jak lze poznat, že experimentování přerostlo do závislosti a jak se zachovat v takovémto případě. Malý sociální experiment na publiku potvrdil skutečnost, že do světa drog bývá člověk nejčastěji uváděn druhou osobou. Byl řešen také problém tělesné a psychické závislosti na droze a také otázka regulace/zákazu drog a toho, jak se bránit existenci „podezřelých“ míst v okolí bydliště.
Organizaci besedy pomáhali ve spolupráci se Saleskem zajišťovat dobrovolníci z farnosti Nová Líšeň. Doufáme, že přes počáteční komplikace to byl pro všechny zúčastněné hodnotně strávený čas a těšíme se na další setkání u tématu „Okovy na křídlech duše“ věnovanému duševním nemocem. Peter Mokrička