Články

<a href='https://www.salesko.cz/ex-oriente-lux-lecivy-caj-z-vychodni-moudrosti/' title='SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)'>SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)</a>
Páter Halík kdysi pronesl pozoruhodnou myšlenku: „Kdo zná pouze jedno náboženství, nezná žádné“. Myslím, že je to myšlenka cenná a mnoho lidí by potvrdilo, že i křesťanství člověk porozumí lépe, když se dozví, jak je možno vidět svět a lidský život ve světle jiné kultury a jiných náboženských či filosofických soustav. A navíc myslím, že by to nemusel a neměl být pohled již předem nepřátelský či záštiplný. Právě tak se lze nejen něco zajímavého a nového dozvědět, ale lze tak i osvěžit barvy našich leckdy vybledlých a zašedlých katechismových pravd. A právě o to se pokusíme. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-ochrana-spotrebitele-pred-nepoctivymi-praktikami-prodejcu-judr-blanka-schoblova-judr-lenka-pavlova-ph-d/' title='SaVIO – Ochrana spotřebitele před nepoctivými praktikami prodejců (JUDr. Blanka Schöblová, JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.)'>SaVIO – Ochrana spotřebitele před nepoctivými praktikami prodejců (JUDr. Blanka Schöblová, JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.)</a>
Smyslem přednášky je varovat lidi před některými praktikami prodejců a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a uvést některé příklady z praxe. Zejména v předvánočním období stoupá tlak těchto subjektů na zvýšení nakupování a zadlužování se lidí a je třeba jim poskytnout informace k jejich och (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-penze-s-jistotou-jan-traxler/' title='SaVIO – Do penze s jistotou (Jan Traxler)'>SaVIO – Do penze s jistotou (Jan Traxler)</a>
Státní důchodový systém je v mínusu. Chybí peníze na výplatu důchodů dnešním penzistům. Za třicet let bude situace ještě mnohem horší. Proto se každý člověk musí začít starat sám o sebe. K tomu nás má vést blížící se reforma důchodů. Je tomu skutečně tak? Má smysl využít druhého nebo třetího pilíře? Nabízí se i jiné možnosti, jak se zabezpečit na stáří? Na tyto a jiné otázky vám dá odpověď diskusní večer s Janem Traxlerem, ředitelem společnosti FINEZ Investment Management. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/ztracene-svetlo/' title='SaVIO – Náboženská témata v umění 20. století (PhDr. Pavla Pečinková, CSc.)'>SaVIO – Náboženská témata v umění 20. století (PhDr. Pavla Pečinková, CSc.)</a>
Moderní výtvarná kultura je programově nenáboženská - umělci na začátku dvacátého století přijali Nietzschovu zvěst, že Bůh je mrtev, většinou jako samozřejmost. Vztah umění a náboženství se navenek rozpadl. Programy a manifesty moderních výtvarných směrů ho popíraly a zdůrazňovaly především formální a stylové proměny tvorby. Pokusíme se sledovat, jakým způsobem se i za těchto podmínek v českém umění uplatňují náboženská témata a výtvarné projevy s duchovním zaměřením. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/horet-ale-nevyhoret/' title='SaVIO – Hořet,  ale nevyhořet (MUDr. František Havlát a Ing. Jiří Cetkovský)'>SaVIO – Hořet,  ale nevyhořet (MUDr. František Havlát a Ing. Jiří Cetkovský)</a>
„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla. Svíčka však zároveň dvakrát rychleji vyhoří.“ Tímto obrazem ilustruje Myron D. Rush proces, který směřuje k lidskému vyhoření. V rámci programu SaVIO nás opět navštívil MUDr. František Havlát, aby přednesl téma v dnešní době stále více aktuální. Syndrom vyhoření. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/kam-vedou-cesty-sakralni-architektury/' title='SaVIO – Slepé cesty současné sakrální architektury (P. Ing. S.L.D. Pavel Kopeček,Th.D. )'>SaVIO – Slepé cesty současné sakrální architektury (P. Ing. S.L.D. Pavel Kopeček,Th.D. )</a>
Realizace sakrální stavby poukazuje nejen na tvůrčí schopnosti architekta, ale i na to, jak je celá tato oblast vnímána a jak je na ni pohlíženo. Na konkrétních příkladech poukážeme na ideové a symbolické charakteristiky sakrálních staveb a v jaké situaci se nachází česká a moravská moderní sakrální architektura. (Pokračování textu…)
82 queries in 3,667 seconds. From 34.226.244.254 --ID--: