Články

<a href=https://www.salesko.cz/403/ title='Svátek Dona Boska'>Svátek Dona Boska</a>

Svátek Dona Boska

3. 2. 2014 v 14:07
Don Bosco: Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi. V pátek 31. ledna jsme si v Salesku připomněli svátek zakladatele salesiánů Dona Boska. Oslava začala v 17.00, kdy se příchozím divákům nejprve představily děti z Oratoře. Nacvičily několik krátkých situačních scének z dětství Dona Boska a velmi milým způsobem uvedly celou slavnost. Děti byly vystřídány herci z ochotnického divadelního spolku Josefa Kajetána Tyla ze Slatiny. Ti vystoupili s představením pro děti i dospělé pod názvem „Utopený hastrman“. Poté následovala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Petr Kopřiva – nově příchozí člen salesiánské komunity. A oslavu jsme zakončili pohoštěním v klubu VeSPOD. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/tyden-s-donem-boskem-v-klubu-vespod/ title='Týden s Donem Boskem v klubu VeSPOD'>Týden s Donem Boskem v klubu VeSPOD</a>
Raduj se, buď dobrý a nech vrabce cvrlikat…Někdy si myslíme, že musíme říkat velká a drsná slova, dělat velké a promakané činy, abychom byli uznávaní a velcí borci. V klubu VeSPOD tomu tak nebylo… Zkoušeli jsme chodit po provaze a padali, žonglovali a moc to nešlo, riskovali a prohrávali, tancovali a netancovali, prostě byli spolu. A do toho všeho jsme mohli trošku poznat Dona Boska. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/323/ title='Pingpongový turnaj v klubu VeSPOD'>Pingpongový turnaj v klubu VeSPOD</a>
Ve středu 22. ledna se v klubu VeSPOD sešlo několik odvážlivců, co se nebáli postavit ke stolu a změřit síly s protivníkem a hlavně s kulatým neposedným míčkem.  A tak jsme zjistili, že v klubu máme nadějné sportovní talenty ;-) (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/trikralovy-vikend-karneval-s-pohadkou/ title='Tříkrálový víkend – Karneval s pohádkou…'>Tříkrálový víkend – Karneval s pohádkou…</a>
Proužky, puntíky, srdíčka, bambulky, očička… to vše se hemžilo na parketách tělocvičny uplynulý víkend na tradičním saleskovém „ponožkáči“. Že nevíte, o čem je řeč? Tak to jste tedy zaváhali, protože letos se konal již pátý ročník Ponožkového bálu, který se těší čím dál větší oblibě. Čím veselejší ponožky, tím lepší. K poslechu hrála kapela Pavla Helana, který se postaral o skvělou zábavu, nechybělo výborné občerstvení, chutné koktejly ani tradiční tombola. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-jak-vypada-original-stareho-zakona-co-o-nem-nevime-thlic-adam-mackerle/ title='SaVIO – Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (ThLic.  Adam Mackerle)'>SaVIO – Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (ThLic.  Adam Mackerle)</a>
Starý zákon, s nímž obvykle pracujeme, je překladem z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Ale položili jsme si někdy otázku, kde se tento originál nachází? Odkud jej známe? Co vlastně překládáme? Z jaké doby pochází a jak vypadá? Setkání je věnováno právě těmto otázkám a hledání odpovědí na ně. Zmíníme otázku moderních biblických tisků, středověkých rukopisů i starověkých kumránských svitků, a též pečlivou a úmornou práci textových kritiků. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-jak-rozvijet-svou-spiritualitu-prof-phdr-vladimir-smekal-csc/ title='SaVIO – Jak rozvíjet svou spiritualitu? (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)'>SaVIO – Jak rozvíjet svou spiritualitu? (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)</a>
Další pokračování cyklu o spiritualitě a navázání na předchozí témata „Poznej styl své spirituality“ a „Jak žít aktivně duchovně v tomto světě“. I v české společnosti narůstá zájem o spiritualitu ve vzdělání. V mnoha výzkumných studiích je doložena pozitivní funkce spirituality v rozvoji osobnosti. Studie prokazující, že spirituální rozvoj osobnosti podporuje vyrovnanost, pohodu a důstojnost osobnosti. V přednášce bude poukázáno na souvislosti spirituality s celkovou zralostí osobnosti. (Pokračování textu…)