Články

<a href=https://www.salesko.cz/savio-jak-vypada-original-stareho-zakona-co-o-nem-nevime-thlic-adam-mackerle/ title='SaVIO – Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (ThLic.  Adam Mackerle)'>SaVIO – Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (ThLic.  Adam Mackerle)</a>
Starý zákon, s nímž obvykle pracujeme, je překladem z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Ale položili jsme si někdy otázku, kde se tento originál nachází? Odkud jej známe? Co vlastně překládáme? Z jaké doby pochází a jak vypadá? Setkání je věnováno právě těmto otázkám a hledání odpovědí na ně. Zmíníme otázku moderních biblických tisků, středověkých rukopisů i starověkých kumránských svitků, a též pečlivou a úmornou práci textových kritiků. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-jak-rozvijet-svou-spiritualitu-prof-phdr-vladimir-smekal-csc/ title='SaVIO – Jak rozvíjet svou spiritualitu? (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)'>SaVIO – Jak rozvíjet svou spiritualitu? (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)</a>
Další pokračování cyklu o spiritualitě a navázání na předchozí témata „Poznej styl své spirituality“ a „Jak žít aktivně duchovně v tomto světě“. I v české společnosti narůstá zájem o spiritualitu ve vzdělání. V mnoha výzkumných studiích je doložena pozitivní funkce spirituality v rozvoji osobnosti. Studie prokazující, že spirituální rozvoj osobnosti podporuje vyrovnanost, pohodu a důstojnost osobnosti. V přednášce bude poukázáno na souvislosti spirituality s celkovou zralostí osobnosti. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-o-lidove-strave-v-lisni-phdr-josef-travnicek/ title='SaVIO – O lidové stravě v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)'>SaVIO – O lidové stravě v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)</a>
Vyprávění PhDr. Josefa Trávníčka o tom, jak naši předkové potraviny získávali a zpracovávali. Příprava a různé druhy polévek, úprava zeleniny, kaše i moučná jídla, pokrmy z kynutého těsta, omáčky, vejce, tuky, maso i nápoje v jídelníčku minulých generací. Jídla pro den všední, pokrmy příležitostné i slavnostní. A na závěr povídání o chlebu, kterému se dříve projevovala úcta… (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-sex-ve-zpovednici-aneb-zpovedni-praxe-21-stoleti-phdr-mgr-jeronym-klimes-ph-d/ title='SaVIO – Sex ve zpovědnici aneb zpovědní praxe do 21. století (PhDr.  Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D)'>SaVIO – Sex ve zpovědnici aneb zpovědní praxe do 21. století (PhDr.  Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D)</a>
Z psychologického pohledu byla zpovědní praxe a s ní související pravidelné bilancování dne úžasný psychoterapeutický a psychohygienický nástroj. Bohužel dnes z ní vidíme jen trosky. Důvodů je celá řada.Nejdůležitější jsou asi tři. Duchovní vedení většinové společnosti jsme převzali my psychologové a koučové (byť ne příliš úspěšně). Když má jeden kněz na starosti 10 kostelů, tak stejně nemůže být o nějakém duchovním vedení ani řeči. Třetím důvodem jsou ale zoufalé rozpaky nad moderním životním stylem v mladší dospělosti, kdy vlastně svatba přichází okolo 30. roku života a zpravidla ji předchází dva až tři těžké rozchody a předmanželský sex. Co s tím ve zpovědnici? (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-pokrivene-hlasani-evangelia-jak-moralizovani-prehlusilo-jezisovu-radostnou-zvest-phdr-zdenek-jancarik/ title='SaVIO – Pokřivené hlásání evangelia? Jak moralizování přehlušilo Ježíšovu radostnou zvěst. (PhDr. Zdeněk Jančařík)'>SaVIO – Pokřivené hlásání evangelia? Jak moralizování přehlušilo Ježíšovu radostnou zvěst. (PhDr. Zdeněk Jančařík)</a>
Cesta k Bohu vede skrze setkání se sebou samým, sestoupením do vlastní skutečnosti. Moje vášně, slabosti a hříchy mají nějaký smysl, účinněji než má disciplína mi ukazují na Boha, na jedinou záruku zdařilého života.PhDr. Zdeněk Jančařík - salesiánský kněz, vystudoval teologii na KTF UK v Praze, postgraduální studium v Římě (UPS, Roma, obory žurnalistika a nakladatelství). Deset let (2003–2013) pracoval jako šéfredaktor nakladatelství Portál. Pravidelně přispívá do přílohy Katolického týdeníku Perspektivy, překládá z němčiny, italštiny a angličtiny, je autorem knižního rozhovoru se Zuzanou Roithovou „Vidět srdcem“. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-cestou-osudu-nahody-roman-vehovsky/ title='SaVIO – Cestou osudu a náhody (Roman Vehovský)'>SaVIO – Cestou osudu a náhody (Roman Vehovský)</a>
Měl jsem nomádský sen. A stačilo přitom tak málo, aby se měnil ve skutečnost. Na cestě člověk nemusí být boháčem, stačí objevit cenu času. Doma se může jeden týden v hodině proměnit v měsíc. Z měsíce je v minutě rok. Na otevřené cestě čas plyne jinak. Zpomalí se. V rychlém sledu přicházejí prožitky. Takové, jaké zůstanou v mysli na dlouhý čas...V době, kdy jsem si do svého deníku značil šestý rok na cestě, jsem prožíval jeden z největších a nejkrásnějších stopařských zážitků. Na jachtě jsem se toulal po nádherných thajských ostrovech. Jachta po deseti dnech zakotvila v zátoce Chalong na ostrově Phuket a já přijal pozvání do kapitánova domu. Měl jsem to štěstí, že se celý Phuket připravoval na velkolepý festival Devíti císařských božstev. V té době jsem netušil, že budu svědkem něčeho nevídaného... (Pokračování textu…)