Články

<a href=https://www.salesko.cz/savio-jak-vyziva-pusobi-vznik-nejcastejsich-nejzavaznejsich-zdravotnich-problemu-doc-rndr-ing-pavel-stratil/ title='SaVIO – Jak výživa působí vznik nejčastějších a i nejzávažnějších zdravotních problémů (Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil)'>SaVIO – Jak výživa působí vznik nejčastějších a i nejzávažnějších zdravotních problémů (Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil)</a>
Každý zdravotní problém (nemoc) má určitou příčinu. Dnes je prokázáno, že u 40 % nemocí je výživa hlavní příčinou a u 30 % nemocí jako druhá hlavní příčina jejich vzniku. Jen při vývoji 20 % nemocí se výživa neuplatňuje. Navíc poškození zdraví špatnou výživou se daří napravovat lékařskou péčí velmi obtížně nebo vůbec. Přednáška bude věnována vysvětlení, které složky potravy jsou pro zdraví příznivé a případně nezbytné a naopak, které jsou potenciálně škodlivé a významně se podílí na vzniku zdravotních problémů. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-muze-nemocna-cirkev-lecit-nemocnou-spolecnost-p-vaclav-vacek/ title='SaVIO – Může nemocná církev léčit nemocnou společnost? (P. Václav Vacek)'>SaVIO – Může nemocná církev léčit nemocnou společnost? (P. Václav Vacek)</a>
Čím stůněme, čeho se nám nedostává? Jak nabýt zdraví? A kdo a jak nás uzdraví?(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-peru-zeme-dvou-tvari-mgr-klara-malinakova-sdj/ title='SaVIO – Peru, země dvou tváří (Mgr. Klára Maliňáková, SDJ)'>SaVIO – Peru, země dvou tváří (Mgr. Klára Maliňáková, SDJ)</a>
Bohatá historie a tradice, podivuhodné památky, překrásná příroda i moderní městské části - to je tvář, kterou Peru nastavuje sílícímu proudu turistů. Jak však vypadá život v chudé okrajové části Limy nebo v malé vesnici vysoko v Andách? Co se tu můžeme naučit a jak můžeme pomoci?(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-krize-doby-jak-z-toho-prof-phdr-vladimir-smekal-csc/ title='SaVIO – Krize doby a jak z toho… (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)'>SaVIO – Krize doby a jak z toho… (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)</a>
Charakteristika současné situace nejen české společnosti, ekonomiky a civilizace vůbec. Popis negativních jevů v přírodě, ve vztazích národů, eskalaci nebezpečí přírodních i sociálních.Pokus o formulaci programu pro pěstování duchovní kultury osobnosti a lidské slušnosti, alespoň v mikrosvětě každodenního života jako cest k vytvoření „hráze“ proti zlu, které je kolem nás. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-svoboda-co-s-ni-prof-phdr-jan-sokol-ph-d-csc/ title='SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.)'>SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.)</a>
Ze svobody máme ovšem radost, ale jako kdyby si s ní naše společnost nevěděla rady. Někteří si ji zřejmě představují, jako možnost dělat cokoli je napadne. Je to opravdu tak? Jak zažíváme svoji svobodu a svobodu těch druhých? Jak vypadá svobodné jednání a čím se řídí? (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/jak-nas-ovlivnuje-reklama/ title='SaVIO – Jak nás ovlivňuje reklama (Mgr. Marie Kučerová FMA)'>SaVIO – Jak nás ovlivňuje reklama (Mgr. Marie Kučerová FMA)</a>
Čeho reklama využívá? Jak na nás působí? Kde všude je skryta?Reklama, která nás dnes a denně ovlivňuje na každém kroku je vskutku vědou, která v sobě nese prvky psychologie, sociologie, umění prodeje a nepochybně grafiky k upoutání pozornosti. Má nemalý vliv na psychiku občanů, spotřebitelů a do jisté míry ovlivňuje náš život. Záleží pak na každém z nás, jak odolní vůči těmto vlivům jsme a do jaké míry se necháme reklamními médii ovlivnit. Reklama je všude kolem nás. (Pokračování textu…)