Články

<a href=https://www.salesko.cz/petra-prochazkova-v-salesku/ title='SaVIO – Život mezi válečnými konflikty (Petra Procházková)'>SaVIO – Život mezi válečnými konflikty (Petra Procházková)</a>
Válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková, je v české žurnalistice zcela ojedinělým zjevem. Včera jsme se o tom mohli přesvědčit v brněnském Salesku "živě".Neohrožená novinářka a humanitární pracovnice se opakovaně vydávala jako zpravodajka do válečných situací, aby s neobyčejnou empatií a potřebným profesionálním odstupem i intuicí nezbytnou pro vlastní přežití zachycovala příběhy obyčejných lidí. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/obcanska-spolecnost-jak-ji-vidi-jirina-siklova/ title='SaVIO – jedinec a společnost (PhDr. Jiřina Šiklová)'>SaVIO – jedinec a společnost (PhDr. Jiřina Šiklová)</a>
Občanská společnost – velké téma sociálních věd, se stalo středem zájmu i v programu SaVIO. A protože jistě nemá smysl troškařit a plazit se nesměle po zemi, rozhodli jsme se uctít toto velké téma neméně velkou osobností – ANO… svérázně „pitbulovitou“, kousavou, ale lidsky vřelou - Jiřinou Šiklovou :-).(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-putovani-po-svate-zemi-phdr-josef-travnicek/ title='SaVIO – Putování po Svaté zemi (PhDr. Josef Trávníček)'>SaVIO – Putování po Svaté zemi (PhDr. Josef Trávníček)</a>
Vyprávění PhDr. Josefa Trávníčka o Izraeli - zemi narození, života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista doplněné fotografiemi. „Svatá země je páté evangelium a druhá vlast každého křesťana. Jednou ji navštívit je víc, jak o ní stokrát slyšet... PaedDr. Martin Mojžíš (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/ex-oriente-lux-lecivy-caj-z-vychodni-moudrosti/ title='SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)'>SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)</a>
Páter Halík kdysi pronesl pozoruhodnou myšlenku: „Kdo zná pouze jedno náboženství, nezná žádné“. Myslím, že je to myšlenka cenná a mnoho lidí by potvrdilo, že i křesťanství člověk porozumí lépe, když se dozví, jak je možno vidět svět a lidský život ve světle jiné kultury a jiných náboženských či filosofických soustav. A navíc myslím, že by to nemusel a neměl být pohled již předem nepřátelský či záštiplný. Právě tak se lze nejen něco zajímavého a nového dozvědět, ale lze tak i osvěžit barvy našich leckdy vybledlých a zašedlých katechismových pravd. A právě o to se pokusíme.(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-ochrana-spotrebitele-pred-nepoctivymi-praktikami-prodejcu-judr-blanka-schoblova-judr-lenka-pavlova-ph-d/ title='SaVIO – Ochrana spotřebitele před nepoctivými praktikami prodejců (JUDr. Blanka Schöblová, JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.)'>SaVIO – Ochrana spotřebitele před nepoctivými praktikami prodejců (JUDr. Blanka Schöblová, JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.)</a>
Smyslem přednášky je varovat lidi před některými praktikami prodejců a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a uvést některé příklady z praxe. Zejména v předvánočním období stoupá tlak těchto subjektů na zvýšení nakupování a zadlužování se lidí a je třeba jim poskytnout informace k jejich och (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-penze-s-jistotou-jan-traxler/ title='SaVIO – Do penze s jistotou (Jan Traxler)'>SaVIO – Do penze s jistotou (Jan Traxler)</a>
Státní důchodový systém je v mínusu. Chybí peníze na výplatu důchodů dnešním penzistům. Za třicet let bude situace ještě mnohem horší. Proto se každý člověk musí začít starat sám o sebe. K tomu nás má vést blížící se reforma důchodů. Je tomu skutečně tak? Má smysl využít druhého nebo třetího pilíře? Nabízí se i jiné možnosti, jak se zabezpečit na stáří? Na tyto a jiné otázky vám dá odpověď diskusní večer s Janem Traxlerem, ředitelem společnosti FINEZ Investment Management. (Pokračování textu…)