Články

<a href=https://www.salesko.cz/savio-krize-doby-jak-z-toho-prof-phdr-vladimir-smekal-csc/ title='SaVIO – Krize doby a jak z toho… (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)'>SaVIO – Krize doby a jak z toho… (Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.)</a>
Charakteristika současné situace nejen české společnosti, ekonomiky a civilizace vůbec. Popis negativních jevů v přírodě, ve vztazích národů, eskalaci nebezpečí přírodních i sociálních.Pokus o formulaci programu pro pěstování duchovní kultury osobnosti a lidské slušnosti, alespoň v mikrosvětě každodenního života jako cest k vytvoření „hráze“ proti zlu, které je kolem nás. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-svoboda-co-s-ni-prof-phdr-jan-sokol-ph-d-csc/ title='SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.)'>SaVIO – Svoboda – a co s ní? (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.)</a>
Ze svobody máme ovšem radost, ale jako kdyby si s ní naše společnost nevěděla rady. Někteří si ji zřejmě představují, jako možnost dělat cokoli je napadne. Je to opravdu tak? Jak zažíváme svoji svobodu a svobodu těch druhých? Jak vypadá svobodné jednání a čím se řídí? (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/jak-nas-ovlivnuje-reklama/ title='SaVIO – Jak nás ovlivňuje reklama (Mgr. Marie Kučerová FMA)'>SaVIO – Jak nás ovlivňuje reklama (Mgr. Marie Kučerová FMA)</a>
Čeho reklama využívá? Jak na nás působí? Kde všude je skryta?Reklama, která nás dnes a denně ovlivňuje na každém kroku je vskutku vědou, která v sobě nese prvky psychologie, sociologie, umění prodeje a nepochybně grafiky k upoutání pozornosti. Má nemalý vliv na psychiku občanů, spotřebitelů a do jisté míry ovlivňuje náš život. Záleží pak na každém z nás, jak odolní vůči těmto vlivům jsme a do jaké míry se necháme reklamními médii ovlivnit. Reklama je všude kolem nás. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-nejvetsi-bludy-o-svete-jak-je-doopravdy-alexander-tomsky/ title='SaVIO – Největší bludy o světě a jak je to doopravdy (Alexander Tomský)'>SaVIO – Největší bludy o světě a jak je to doopravdy (Alexander Tomský)</a>
Svět, život, člověk a Bůh v chestertonovských a židovských paradoxech a také něco o ideologiích dnešního světa.Alexander Tomský(1947) již řadu let patří mezi nejoriginálnější konzervativní glosátory českého politického a společenského života. Jeho texty vynikají velkým rozhledem, neotřelostí a také úderností. Zdařile se v nich propojuje autorův zájem o aktuální politické a společenské dění se zájmem o filosofii a pře­devším kulturu, kterou chápe jako klíčovou pro fungování zdravé a sebevědomé společnosti. Ve svých svěžích textech vychází do velké míry ze zkušeností z působení ve Velké Británii, kde žil mnoho let v emigraci. V Lon­dýně byl v letech 1981–1990 šéfredaktorem exilového konzervativního časopisu Rozmluvy a stejnojmenného nakladatelství. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/izrael-zeme-plna-kontrastu/ title='IZRAEL – země plná kontrastů'>IZRAEL – země plná kontrastů</a>
Izrael je země velká asi jako Morava. Člověk by řekl, že svoji rozlohou je zanedbatelnou kapkou na naší zeměkouli. Přesto se s ním každodenně setkáváme v tisku a televizi jako by se jednalo skoro o nějakou velmoc.To proto, že jeho existence je takříkajíc denně na tapetě a je středem zájmu, obdivu i nevraživosti současného světa. Jeho poloha i fungování na Blízkém východě uprostřed arabského světa jsou jedinečné a jeho snaha žít je ojediněle vytrvalá a bojovná. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/rok-na-idickem-venkove-v-salesku/ title='SaVIO – Rok na idickém venkově v Salesku (Karel a Maruška Dvořákovi)'>SaVIO – Rok na idickém venkově v Salesku (Karel a Maruška Dvořákovi)</a>
... pomáhat jako dobrovolníci v kraji třetího světa v rámci salesiánského Cagliero se rozhodli ...(Pokračování textu…)