Články

<a href=https://www.salesko.cz/izrael-zeme-plna-kontrastu/ title='IZRAEL – země plná kontrastů'>IZRAEL – země plná kontrastů</a>
Izrael je země velká asi jako Morava. Člověk by řekl, že svoji rozlohou je zanedbatelnou kapkou na naší zeměkouli. Přesto se s ním každodenně setkáváme v tisku a televizi jako by se jednalo skoro o nějakou velmoc.To proto, že jeho existence je takříkajíc denně na tapetě a je středem zájmu, obdivu i nevraživosti současného světa. Jeho poloha i fungování na Blízkém východě uprostřed arabského světa jsou jedinečné a jeho snaha žít je ojediněle vytrvalá a bojovná. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/rok-na-idickem-venkove-v-salesku/ title='SaVIO – Rok na idickém venkově v Salesku (Karel a Maruška Dvořákovi)'>SaVIO – Rok na idickém venkově v Salesku (Karel a Maruška Dvořákovi)</a>
... pomáhat jako dobrovolníci v kraji třetího světa v rámci salesiánského Cagliero se rozhodli ...(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/petra-prochazkova-v-salesku/ title='SaVIO – Život mezi válečnými konflikty (Petra Procházková)'>SaVIO – Život mezi válečnými konflikty (Petra Procházková)</a>
Válečná zpravodajka a novinářka Petra Procházková, je v české žurnalistice zcela ojedinělým zjevem. Včera jsme se o tom mohli přesvědčit v brněnském Salesku "živě".Neohrožená novinářka a humanitární pracovnice se opakovaně vydávala jako zpravodajka do válečných situací, aby s neobyčejnou empatií a potřebným profesionálním odstupem i intuicí nezbytnou pro vlastní přežití zachycovala příběhy obyčejných lidí. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/obcanska-spolecnost-jak-ji-vidi-jirina-siklova/ title='SaVIO – jedinec a společnost (PhDr. Jiřina Šiklová)'>SaVIO – jedinec a společnost (PhDr. Jiřina Šiklová)</a>
Občanská společnost – velké téma sociálních věd, se stalo středem zájmu i v programu SaVIO. A protože jistě nemá smysl troškařit a plazit se nesměle po zemi, rozhodli jsme se uctít toto velké téma neméně velkou osobností – ANO… svérázně „pitbulovitou“, kousavou, ale lidsky vřelou - Jiřinou Šiklovou :-).(Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-putovani-po-svate-zemi-phdr-josef-travnicek/ title='SaVIO – Putování po Svaté zemi (PhDr. Josef Trávníček)'>SaVIO – Putování po Svaté zemi (PhDr. Josef Trávníček)</a>
Vyprávění PhDr. Josefa Trávníčka o Izraeli - zemi narození, života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista doplněné fotografiemi. „Svatá země je páté evangelium a druhá vlast každého křesťana. Jednou ji navštívit je víc, jak o ní stokrát slyšet... PaedDr. Martin Mojžíš (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/ex-oriente-lux-lecivy-caj-z-vychodni-moudrosti/ title='SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)'>SaVIO – Ex Oriente lux – léčivý čaj z východní moudrosti (ThMgr. Milan Klapetek)</a>
Páter Halík kdysi pronesl pozoruhodnou myšlenku: „Kdo zná pouze jedno náboženství, nezná žádné“. Myslím, že je to myšlenka cenná a mnoho lidí by potvrdilo, že i křesťanství člověk porozumí lépe, když se dozví, jak je možno vidět svět a lidský život ve světle jiné kultury a jiných náboženských či filosofických soustav. A navíc myslím, že by to nemusel a neměl být pohled již předem nepřátelský či záštiplný. Právě tak se lze nejen něco zajímavého a nového dozvědět, ale lze tak i osvěžit barvy našich leckdy vybledlých a zašedlých katechismových pravd. A právě o to se pokusíme.(Pokračování textu…)
25 queries in 0,675 seconds. From 54.146.227.92 --ID--: