Články

<a href='https://www.salesko.cz/za-tajemstvim-ctyrlistku/' title='Za tajemstvím čtyřlístku'>Za tajemstvím čtyřlístku</a>

Za tajemstvím čtyřlístku

9. 6. 2014 v 14:22
V rámci aktivity Salíček proběhl v pondělí 9. června výlet Za tajemstvím čtyřlístku. (Salíček je otevřený program pro děti od 1 do 4 let a jejich rodiče. Tato aktivita je určena úplně nejmladším návštěvníkům Saleska). Výlet začal přivítáním u Saleska, odkud jsme po cestě vyznačené fáborky pokračovali do lesa k Velké Klajdovce. Všechny děti splnily přichystané úkoly – přecházení po laně, sběr přírodnin pro zvířátka, hledání přírodních hudebních nástrojů a tvoření paletky léta. Na konci našeho putování děti našly poklad a čtyřlístkovým klíčem ho otevřely a objevily tajemství čtyřlístku . A na úplný závěr jsme si zazpívali a zahráli na nalezené přírodní nástroje – kameny, klacíky, šišky, trávu… Atmosféra byla velmi příjemná, počasí nám přálo a děti se radovaly z pokladu – výlet na zakončení školního roku se vydařil.  (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/vernisaz-gabci-prokesove/' title='Vernisáž Gabči Prokešové'>Vernisáž Gabči Prokešové</a>

Vernisáž Gabči Prokešové

7. 6. 2014 v 14:50
V sobotu 7.6.2014 se konala první klubová vernisáž. Své obrazy zde vystavovala Gabča Prokešová, která svou výstavu nazvala “Barvy nebo světlo? Barvy pro světlo.“ Základní myšlenkou celé výstavy, která potrvá až do konce srpna, je ukázat, že v umění se nemusíme řídit žádnými stálými pravidly, jen svými pocity a citem pro barvy, které můžeme zároveň s technikami libovolně kombinovat. V prostorách klubu jsme rozložili různobarevné koberce, na které jsme pak umístili zarámované obrazy. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/hory-vespod-ii-30-5-1-6-2014/' title='Hory VeSPOD II. 30. 5. – 1. 6. 2014'>Hory VeSPOD II. 30. 5. – 1. 6. 2014</a>
Týmáci z klubu VeSPOD se letos již po druhé vydali nebojácně vstříc víkendovému dobrodružství a tentokrát změřili své síly s majestátným pohořím Raxalpe, které můžete najít cca 70 km jihozápadně od Vídně. Milovníkům zimních sportů možná víc řekne známá lyžařská lokalita Sammering na jižním okraji Raxu. Nyní máte jedinečnou možnost se do Alp podívat v malém ohlédnutí, na které jste zváni. Pokud jste v pátek večer procházeli Líšní, možná jste měli štěstí a potkali jste Sáru, salesiánskou káru, jak si prodírá cestu sídlištěm směr Vídeň. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/osmy-rocnik-behu-lisenskych-skol-pod-zastitou-starosty-je-za-nami/' title='Osmý ročník Běhu líšeňských škol pod záštitou starosty je za námi…'>Osmý ročník Běhu líšeňských škol pod záštitou starosty je za námi…</a>
Počasí nám sice až tak úplně nepřálo, ale o to více zde bylo napětí mezi všemi žáky i učiteli, kde nechyběl adrenalin před každým startem. Nejnižší ročníky základních škol, které běžely pouhé půlkolo, startovaly ještě bez deště. S přibývajícím stářím startujících stoupala i hustota dešťových kapek, a tudíž v posledním závodu chyběly od triatlonu jen kola. Bohužel však byly všechny tratě zkrácené na pouhá dvě kola (pozn.: kolem Saleska). Letos se kromě ZŠ Horníkova zúčastnily všechny školy.  Putovní pohár si za první stupeň s přehledem odnesla ZŠ Masárova a za druhý stupeň po tvrdých bojích mezi kapkami deště ZŠ Novolíšeňská. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-kriticke-momenty-vyvoje-manzelskeho-vztahu-phdr-josef-zeman-csc/' title='SaVIO – Kritické momenty vývoje manželského vztahu (PhDr. Josef Zeman, CSc.)'>SaVIO – Kritické momenty vývoje manželského vztahu (PhDr. Josef Zeman, CSc.)</a>
Vývoj manželství a rodiny se tradičně v literatuře dělí na více nebo méně fází, jejichž obsahem je téměř vždy proměna vztahu a rodiny na základě změny vnějších podmínek. Pokusíme se identifikovat vlivy a okolnosti těch proměn partnerského a manželského vztahu, které pramení zevnitř vztahu a jsou primárně psychologické povahy. Dotkneme se i specifických rizik, které jednotlivé proměny vztahu ve zvýšené míře přinášejí a dosavadním zkušenostem z praxe, jak jim čelit. PhDr. Josef Zeman, CSc. Psycholog a psychoterapeut. Před rokem 1989 pracoval ve zdravotnictví, od r. 1991 vede církevní Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při České biskupské konferenci. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-kam-smeruje-ceska-spolecnost-politika-prof-phdr-vladimira-dvorakova-csc/' title='SaVIO – Kam směřuje česká společnost a politika (Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)'>SaVIO – Kam směřuje česká společnost a politika (Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)</a>
Pocit, že něco není v pořádku, má většina naší společnosti. Zhoršují se mezilidské vztahy, vytrácí se vzájemná důvěra, s politikou nikdo nechce mít nic společného. Kde jsou kořeny těchto pocitů a jaká je reálná situace v našem státě? Je to jen problém našeho státu, nebo podobné problémy pociťují i lidé v dalších zemích? A především, mohou s tím něco udělat sami občané? Na tyto a na mnohé jiné otázky zkusíme společně hledat odpovědi. (Pokračování textu…)
64 queries in 0,824 seconds. From 3.235.62.151 --ID--: