SaVIO

<a href='https://www.salesko.cz/zvest-stareho-zakona-ve-svetle-dejin-izraele/' title='SaVIO – Zvěst starého zákona ve světle dějin Izraele (ThMgr. Milan Klapetek)'>SaVIO – Zvěst starého zákona ve světle dějin Izraele (ThMgr. Milan Klapetek)</a>
Přednáška Mgr. Milana Klapetka zaměřená na přiblížení dobových a místních reálií starozákonní doby byla uvedením do následného biblického kurzu. Srozumitelný a příjemný řečnický projev přednášejícího napomohl posluchačům k lepší představě o životě a mentalitě tehdejšího orientálního člověka. (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/krestanstvi-ochrana-prirody/' title='SaVIO – Křesťanství a ochrana přírody (P. Marek Orko Vácha)'>SaVIO – Křesťanství a ochrana přírody (P. Marek Orko Vácha)</a>
Do líšeňského Saleska přišel povídat nejen o víře a ekologii P. Marek Orko Vácha... (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-adventni-vanocni-zvyky-v-lisni-phdr-josef-travnicek/' title='SaVIO – Adventní a vánoční zvyky v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)'>SaVIO – Adventní a vánoční zvyky v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)</a>
O vánoční hudbě, o koledách i koledování a na závěr něco málo z jídelníčku našich předků... (Pokračování textu…)
<a href='https://www.salesko.cz/savio-zivot-je-dobrodruzstvi-veronika-rehakova-sdj/' title='SaVIO – Život je mé dobrodružství (Veronika Řeháková, SDJ)'>SaVIO – Život je mé dobrodružství (Veronika Řeháková, SDJ)</a>
Být Sestrou Dítěte Ježíše v minulosti a dnes

 Příští rok budou Sestry Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého slavit 350 let své existence. Sestra Veronika, jejich první česká sestra, vám představí toto mezinárodní společenství a jeho bohatou zkušenost s kulturami pěti světadílů. Bude vyprávět příběhy žen-apoštolek a misionářek, které se s odvahou a odevzdaností do Boží Prozřetelnosti pouštěli a pouštějí do dobrodružství hlásat Radostnou zvěst a vytvářet prostředí, v němž by lidé mohli růst do krásy Božích synů a dcer. (Pokračování textu…)

<a href='https://www.salesko.cz/savio-naruc-jedno-ze-jmen-bozich-vaclav-vacek/' title='SaVIO – Náruč – jedno ze jmen Božích (Václav Vacek)'>SaVIO – Náruč – jedno ze jmen Božích (Václav Vacek)</a>
(o výsadním postavení člověka před Bohem, modlitba – pobývání v náruči) Kolik jmen Boha známe? Mojžíš se ptal Hospodina: „Jaké je tvé jméno?“ My odpověď překládáme: „Jsem, který jsem“. Jak tomu rozumíte? Jak jste z toho nadšení? Naštěstí Bůh o sobě vypráví srozumitelněji než naše filosofické výpovědi o Bohu. Něco si o božích jménech povíme. (Pokračování textu…)
82 queries in 0,969 seconds. From 52.23.219.12 --ID--: