SaVIO

<a href=https://www.salesko.cz/zvest-stareho-zakona-ve-svetle-dejin-izraele/ title='SaVIO – Zvěst starého zákona ve světle dějin Izraele (ThMgr. Milan Klapetek)'>SaVIO – Zvěst starého zákona ve světle dějin Izraele (ThMgr. Milan Klapetek)</a>
Přednáška Mgr. Milana Klapetka zaměřená na přiblížení dobových a místních reálií starozákonní doby byla uvedením do následného biblického kurzu.Srozumitelný a příjemný řečnický projev přednášejícího napomohl posluchačům k lepší představě o životě a mentalitě tehdejšího orientálního člověka. (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/krestanstvi-ochrana-prirody/ title='SaVIO – Křesťanství a ochrana přírody (P. Marek Orko Vácha)'>SaVIO – Křesťanství a ochrana přírody (P. Marek Orko Vácha)</a>
Do líšeňského Saleska přišel povídat nejen o víře a ekologii P. Marek Orko Vácha... (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-adventni-vanocni-zvyky-v-lisni-phdr-josef-travnicek/ title='SaVIO – Adventní a vánoční zvyky v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)'>SaVIO – Adventní a vánoční zvyky v Líšni (PhDr. Josef Trávníček)</a>
O vánoční hudbě, o koledách i koledování a na závěr něco málo z jídelníčku našich předků... (Pokračování textu…)
<a href=https://www.salesko.cz/savio-zivot-je-dobrodruzstvi-veronika-rehakova-sdj/ title='SaVIO – Život je mé dobrodružství (Veronika Řeháková, SDJ)'>SaVIO – Život je mé dobrodružství (Veronika Řeháková, SDJ)</a>
Být Sestrou Dítěte Ježíše v minulosti a dnes

 Příští rok budou Sestry Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého slavit 350 let své existence. Sestra Veronika, jejich první česká sestra, vám představí toto mezinárodní společenství a jeho bohatou zkušenost s kulturami pěti světadílů. Bude vyprávět příběhy žen-apoštolek a misionářek, které se s odvahou a odevzdaností do Boží Prozřetelnosti pouštěli a pouštějí do dobrodružství hlásat Radostnou zvěst a vytvářet prostředí, v němž by lidé mohli růst do krásy Božích synů a dcer. (Pokračování textu…)

<a href=https://www.salesko.cz/savio-naruc-jedno-ze-jmen-bozich-vaclav-vacek/ title='SaVIO – Náruč – jedno ze jmen Božích (Václav Vacek)'>SaVIO – Náruč – jedno ze jmen Božích (Václav Vacek)</a>
(o výsadním postavení člověka před Bohem, modlitba – pobývání v náruči)Kolik jmen Boha známe?Mojžíš se ptal Hospodina: „Jaké je tvé jméno?“My odpověď překládáme: „Jsem, který jsem“.Jak tomu rozumíte? Jak jste z toho nadšení?Naštěstí Bůh o sobě vypráví srozumitelněji než naše filosofické výpovědi o Bohu.Něco si o božích jménech povíme. (Pokračování textu…)