CESTA RODIČOVSTVÍ – pozvánka

Vyvěšeno: 6. 9. 2022 v 15:03
Card image cap

Rodičovství je náročná disciplína – na tom nic nemění ani fakt, že děti má většina dospělých lidí. Přináší s sebou emoce, které jsme předtím, než jsme měli děti, nezažili a může nás udivit, co se v nás skrývá. Rodičovství s sebou může přinášet nevyslovitelné radosti, ale i pocity nejistoty, osamělosti, nebo vyčerpání.

Od října vám, rodičům, chceme v Salesku nabídnout skupinové setkávání, na kterých se budeme věnovat tématům, která k rodičovství patří. Budeme pracovat s našimi emocemi tak, aby nás nezahlcovaly, ale byly nám spíše rádci a průvodci. Budeme poznávat nové cesty, jak přistupovat k problémům, které nás zatěžují. Budeme poznávat zdroje své vlastní síly a budeme se učit zacházet se svými limity. Tato témata a spousta dalších budou součástí pravidelného setkávání v malé uzavřené skupině lidí s podobnými zkušenostmi pod vedením psycholožky. Setkávání bude probíhat každou druhou středu ve večerních hodinách v prostorách Saleska. Přihlašování na https://www.salesko.cz/aktivity/klub-rodicu-a-deti/.

Na setkání se těší PhDr. Lenka Vaňková, psycholožka

Více informací můžete získat při osobním setkání, které bude v pondělí 12. 9.  od 16:30 do 17:30 v prostorách Saleska. Jste srdečně zváni.