SaVIO – Cyrilometodějské oslavy 2013 (Prof. PhDr. Petr Piťha)

Vyvěšeno: 10. 4. 2012 v 20:25
Card image cap

Snad již někdo zaznamenal, že příští rok tomu bude 1150 let od příchodu dvou bratří z Makedonie na území Velké Moravy.

Vzdělaní pánové – filozof Konstantin se svým bratrem Metodem, kývli na výzvu jejich císaře Michala a šli našim slovanským předkům srozumitelně přiblížit radostné poselství křesťanství. A právě o tom povídal v Salesku profesor Petr Piťha.Ve své přednášce upozornil na to, že Konstantin sestavil písmo pro slovanskou řeč a Metoděj civilní zákoník, což byly jistě velmi důležité počiny, především ale zdůraznil, že jejich význam spočívá v celkové jednotící myšlence. V tehdejší Evropě vládl ostrý spor mezi východem a západem a soluňští bratři doufali, že Slované žijící uprostřed, budou-li křesťanské zvěsti lépe rozumět a budou-li ji žít, mohou napomoci k pokojnému životu v Evropě. Přitom poukázal na důležitost vědomí vlastní identity. Jak je potřebné pro člověka vědět, odkud pochází, kde je doma, aby pak mohl žít s ostatními jinými a odlišnými lidmi v jednotě.
Pan profesor Piťha pěkně podotknul, že idea, na které staví Evropská unie, jednota v mnohosti, tu už vlastně byla s Konstantinem a Metodějem. Vším prostupoval duchovní život obou bratří, jejich opravdový vztah k Bohu i jejich přesvědčení, že je třeba chválit Boha ve všech řečech.
Myšlenek zaznělo mnoho, a tak bude možná lépe, když si přednášku poslechnete na našem webu, kde bude nahrávka umístěna během 14 dnů. Nebo si můžete přečíst Piťhovu knihu „Slyšte slovo a zpívejte píseň“, která je sice psaná pro mládež, ale i dospělému má co říct.

Lída Šlesingerová

 

55 queries in 0,699 seconds. From 34.204.183.113 --ID--: