Dezinformační koktejl: Jak si namíchat kvalitní informační mix v digitální éře

Vyvěšeno: 17. 6. 2024 v 16:40
Card image cap

Dne 22. května obohatil program SaVIO v Salesku Mgr. Miloš Gregor Ph.D. svou přednáškou s názvem „Dezinformace a další výzvy informačního prostoru“. Společně jsme se ponořili do problematiky informačního smogu a hledali cesty, jak z něj vydestilovat kvalitní „informační koktejl“, aniž bychom si z něj odnesli bolest hlavy.

Přednášející upozornil na to, že naše vnímání informací do značné míry ovlivňuje fungování mozku. Často podléháme „prvnímu dojmu“, a proto je klíčové kriticky vnímat zdroj a způsob prezentace dosud neznámých faktů. To úzce souvisí s tzv. konfirmačním zkreslením, které nás vede k preferenci informací potvrzujících náš stávající názor a k ignorování těch, které ho zpochybňují. I když změna názoru může být náročná, je důležité k ní přistupovat s otevřenou myslí a dostatkem relevantních argumentů.Miloš Gregor dále zdůraznil problematiku dezinformací, záměrně šířených lží či polopravd, které se šíří mnohem rychleji než pravdivé zprávy. Důvodem je jejich apel na silné emoce, jako je strach, snaha šokovat nebo vyvolat odpor. Závěrečná část přednášky se zaměřila na dopady pandemie a války na způsob informování a důvěru v instituce. Na příkladu voleb programů boje proti chřipce si účastníci vyzkoušeli, jak ovlivňuje rozhodování tzv. „rámování“, tedy způsob prezentace kontextu dané problematiky. Následná diskuze pak otevírala témata jako zneužívání umělé inteligence pro šíření dezinformací a efektivní komunikaci s lidmi silně ovlivněnými konfirmačním zkreslením. Z přednášky jsme tedy odcházeli nikoliv s objevením celé pravdy o všem, ale s vědomím rizik, kterým podléháme při zpracování informací a kterým se můžeme snažit vědoměji čelit. Peter Mokrička