Farnost sv. Jiljí pořádá slavnost Seslání Ducha Svatého v Salesku

Vyvěšeno: 4. 6. 2019 v 14:06
Card image cap

Ve farnosti svatodušní slavnost začne v sobotu večer slavením vigilie od 19:00 hod. do 21:00 hod. ve farním kostele. Nedělní mše svaté jsou podle nedělního rozpisu.

Přijměte pozvání na svatodušní odpoledne, které bude v SaSM 14:30 hod. do cca 19:00 hod. Těšit se můžete na divadelní představení a vystoupení scholy ve 14:30 hod., v 15.00 hod. Svátostné požehnání, od 15:30 hod. sportovní odpoledne a od 17:00 hod. společné posezení s cimbálovou muzikou.