SaVIO – Hořet, ale nevyhořet (MUDr. František Havlát a Ing. Jiří Cetkovský)

Vyvěšeno: 30. 10. 2012 v 12:38
Card image cap

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla. Svíčka však zároveň dvakrát rychleji vyhoří.“ Tímto obrazem ilustruje Myron D. Rush proces, který směřuje k lidskému vyhoření.

V rámci programu SaVIO nás opět navštívil MUDr. František Havlát, aby přednesl téma v dnešní době stále více aktuální. Syndrom vyhoření.  Přizval si k tomuto večeru Ing. Jiřího Cetkovského, svého pacienta, který posluchačům přinesl osobní svědectví s názvem „Příběh jedné z 1054“. Rozumějme transplantované ledviny.
V první části přednášky pan doktor krátce seznámil účastníky programu SaVIO s logoterapií, psychoterapeutickým směrem prof. Dr. V. E. Frankla. Název je odvozen od slova logos, což znamená smysl.  Právě smysl lidského života a jeho hodnoty patří mezi ústřední téma této školy. V  souvislosti se syndromem vyhoření vnímá pan doktor logoterapii jako vhodný nástroj k překonávání nemocí a utrpení.  Pro osoby, které procházejí syndromem vyhoření, může být tato pomoc velmi podstatná, neboť jejich svět se zhroutil a život přestal dávat smysl. Logoterapie usiluje o to, aby přispěla klientovi v jeho úsilí nalézt vlastní životní smysl v souladu s jeho životem a osobností. Celá duchovní energie a pozornost jsou zaměřeny na něco, co leží mimo člověka samého. Nemocný se nezabývá tím, jakým způsobem překonat těžkost, ale soustředí se na něco, co je za překážkou. Na smysl, který leží „za“ či „nad“.

Že takový model v boji s nemocí funguje, dosvědčil svým životním příběhem Ing. Jiří Cetkovský. Obdivuhodné svědectví o svém boji s autoimunitním onemocněním ledvin vyprávěl s klidnou samozřejmostí. Podělil se s posluchači o zkušenosti, které mu přinesly zápasy s utrpením, bolestmi a nemocí, a ve kterých díky svým pozitivním postojům, pracovní angažovanosti, sportu, cestování a především své rodině vyhrává.
Smysl lze objevit vykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením. To je jedním z východisek logoterapie. Bylo to i východisko v životní situaci Ing. Jiřího Cetkovského, který posluchačům dokázal, že nepodlehnout beznaději a zaměřit se na smysl, který leží před námi, vede k intenzivnějšímu a radostnějšímu zakoušení života.
Mgr. Jitka Habernalová

[youtube id=“TYhH5GeJhD8″ align=“left“ mode=“lazyload“]

Záznam přednášky v mp3:

SaVIO_Havlat_2012_1.mp3 (staženo 730× ) SaVIO_Havlat_2012_2.mp3 (staženo 715× )