ICE IV: Katakomby

Vyvěšeno: 19. 2. 2018 v 17:26
Card image cap

„Ne, nesmíš se přecpávat, navíc po tomto chlebu dostaneš znovu hlad! Ježíš je věčný chléb!”

zaznělo na první večeři, kde Štěpán počínal kritizovat hladové krky. To nakonec vyústilo v hádku, a jak to tak bývá, kdo pravdu má, je okolím nenáviděn. A tak Štěpán končí své pozemské putování za garáží zasypán papkoulemi. Štěpán, nyní jako svatý a mučedník, přichází dát těmto hladovým krkům druhou šanci a za chvíli je již necelých dvacet nových katechumenů odhodláno nasbírat co nejvíce symbolů jako podmínku pro přijmutí křtu.
Zanedlouho, v nočních hodinách, je nutno najít sv. Pavla, a proto katechumeni vyráží do lesa. Sv. Pavla nachází slepého a provádí ho lesem přes vojenské hlídky. Dopoledne, tak jako ministrantům nejbližší sv. Tarsicius, přenáší bílé lístky přes území plné římských hlídek připravených jim hned zabavit to, co je pro křesťana velmi důležité. Po obědě již zkouší, tak jako sv. Petr,  stát se hlavou církve. Z řad laiků se najednou stávají jáhni, kněží, biskupové, kardinálové a nakonec dostaneme i pár papežů, jejichž souvislé panování asi nebude mít dlouhé trvání.
S gradací přichází patron skautů sv. Jiří a nerozlučné dvojičky hledají a loví samotářské (ale jinak velmi obratné) draky a tu a tam jim život přidá anděl strážný. Po pánském sólu přichází i sličná sv. Kateřina Alexandrijská a katechumeni se musí obrnit svými znalostmi. Je rozhodnuto. Katechumeni se řadí v jídelně, když tu vtrhne dovnitř římská hlídka a všichni musí do kolosea v garáži. Křest krví se stává realitou. Protože Bůh pečlivě dohlíží na své miláčky, jsou z chumlu někteří (a nejlepší) vytrženi a ve sklepních prostorách pokřtěni vodou. A tak noví a mladí křesťané se připojili k církvi vítězné nebo putující a budou dále šířit křesťanství do Vašich domovů. Třeba i Vaše srdce i duše bude jednou obšťastněna jejich přítomností!

Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří se modlili za sněhovou nadílku, neboť té bylo opravdu dost :-). A taky všem rodičům za dodané buchty, byly výborné! Jožka Nehybka

Fotogalerie

02/16 - 02/18/2018

datum

fara

místo

Josef Nehybka

autor fotek

57 queries in 0,768 seconds. From 107.20.10.203 --ID--: