Jaká medicína na bolavou duši?

Vyvěšeno: 7. 12. 2023 v 12:57
Card image cap

Projekt přednášek programu SaVIO se úspěšně rozjel a ve středu 29. listopadu jsme v Salesku přivítali již druhého hosta, tentokrát psychologa a psychoterapeuta P. Petera Tavela. Ten nám přiblížil téma, které je v současnosti velmi aktuální.

Zahřívací úvod této přednášky obstaralo pojednání o nemalé četnosti výskytu duševních onemocnění v populaci a o přemrštěné stigmatizaci těchto nemocí ve společnosti. Následně byl rozebírán smutek a jeho místo v životě člověka. Poté již byla pozornost soustředěna na konkrétní obtíže. Největší prostor byl věnován depresi, vyhoření a psychosomatickým obtížím. U jednotlivých témat přednášející podal charakteristiku dané nemoci, její symptomy a pak se soustředil na způsoby pomoci, a to zejména na svépomoc, ale naznačil také způsob odborné pomoci. Velmi zajímavým oživením a dokreslením byly příklady z praxe. Náročnost témat byla odlehčena jemným humorem přednášejícího, který si posluchače získal mimo jiné i svou otevřeností a schopností pohotově reagovat jak na teoretické, tak na praktické dotazy obecenstva. Přes obsáhlost tématu byly v závěru zodpovězeny také dotazy účastníků. 
Peter Mokrička