Kdo je člověk?

Vyvěšeno: 23. 12. 2016 v 11:24
Card image cap

aneb Pedagogika Komenského pro 21. století. Jsou lidé ve své podstatě dobří či zlí? Je možné naučit (se) ctnosti?
Jak se to má s lidskou povahou? Nebo slovy našeho „učitele národů“ – kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, „i když se nikdo nedívá“?

To jsou hlavní otázky, kterých se náš přednášející dotkne a jež si sami klademe.

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., je odborným asistentem na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Univerzitě v Hradci Králové. Profesně se specializuje na filosofii, teorii a historii výchovy, a to především v souvislosti se studiem díla J. A. Komenského a jeho odkazu.

Záznam přednášky v mp3:

Habl_web.mp3 (staženo 279× )

 

61 queries in 0,737 seconds. From 34.204.183.113 --ID--: