Kluziště v Líšni

Vyvěšeno: 13. 12. 2015 v 21:39
Card image cap

Kluziště v Líšni v roce 2015 nebude, ale od příštího roku ano

Po velkém zájmu veřejnosti minulý rok se rozhodla městská část Brno-Líšeň koupit vlastní mobilní ledovou plochu. V této souvislosti Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň schválilo do rozpočtu na pořízení mobilní ledové plochy částku 3 271 000 Kč. Dále se podařilo získat na tuto akci investiční dotaci ve výši 1 800 000 Kč od Statutárního města Brna a v neposlední řadě byla podána žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 850 000 Kč. Tato žádost čeká na projednání v orgánech Jihomoravského kraje. V případě poskytnutí finanční podpory i z Jihomoravského kraje bude následně vypsáno veřejné výběrové řízení. Teprve po jeho řádném ukončení je možné zakoupit mobilní ledovou plochu. Z těchto, převážně časových důvodů, se tedy nepodaří provozovat kluziště už v letošní zimní sezóně. Ke spolupráci na tomto projektu přizvala městská část Salesko, které bude ledovou plochu na základě smluvního vztahu s městskou částí provozovat.
Vynaložili jsme velké úsilí na získání potřebného objemu finančních prostředků, řádně připravíme výběrové řízení na dodavatele, které v daných finančních limitech představuje poměrně dlouhé zákonné lhůty, máme připraveny podmínky smluvního vztahu s budoucím provozovatelem. Vzhledem k finanční, legislativní i organizační náročnosti celého tohoto veřejného projektu, je však třeba zohlednit především jeho značnou časovou náročnost.
Děkujeme všem za pochopení a zúčastněným za spolupráci.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

49 queries in 0,610 seconds. From 3.235.62.151 --ID--: