Mimořádné opatření Saleska s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020

Vyvěšeno: 11. 10. 2020 v 13:38
Card image cap

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření plynou pro Salesko (středisko volného času, školské zařízení) tato opatření:

  • Je zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání – kroužky a aktivity nebudou od 12. do 25. 10. 2020 probíhat v Salesku, ale pouze dle možností distančně (každý vedoucí kroužku a aktivity bude informovat účastníky o možnostech distanční výuky – forma streamu, zadávání úkolů).
  • Účast na bohoslužbách je možný do 10 lidí s tím, že je třeba mít místo k sezení, roušku a nezpívat. Ve všední dny i v neděli budou bohoslužby pouze v kapli (út 18:15, st 7:30, pá 18:15, ne 8:30 – vstup od dětského hřiště). Rezervace míst není. Přednost má ten, který má úmysl mše. Biskup Vojtěch udělil dispens od povinnosti osobní účasti na nedělní mši. Je možné sledovat mši skrze internet (salesiáni v Žabovřeskách vysílají nedělní mši v 9:00) nebo na ZV Noe.
  • Pro osobní rozhovor, přípravy na svátosti, podávání svatého přijímání, svátost smíření, návštěvu nemocního… jsme Vám k dispozici dle domluvy – P. František Ptáček SDB (t.731 600 068), P. Petr Matula SDB (t. 604 469 235).
  • Pronájmy jsou možné při dodržení pravidla – max 20 lidí pouze ve vnějších prostorách. Za dodržení těchto pravidel odpovídá vedoucí skupiny.
  • Recepce zavřena – od 12. do 25. 10. 2020 volejte na tel. 544 232 641 nebo na 604 469 235
  • Podzimní prázdniny – 26. až 30. 10. 2020 – bude zavřeno a nebudou ani bohoslužby.

Děkujeme za pochopení mimořádné situace.

67 queries in 0,628 seconds. From 18.232.146.112 --ID--: