Ministranský tábor

Vyvěšeno: 15. 8. 2022 v 13:11
Card image cap

Naši ministranti se letos vžili do rolí vyslanců papeže Urbana III., který je vyslal do Svaté země, aby nalezli Svatý grál a přivezli jej do věčného města.

Poté, co dorazili do Jeruzalémského království, představili se s papežskou bulou u krále Balduina IV. Ten je povýšil do rytířského stavu a podpořil jejich úkol nalézt Svatý grál. Zároveň se ocitají v situaci, kdy mezi sebou soupeří Raimond III. a Guy de Lusignan. Zatímco je výprava na stopě a postupně se blíží k nalezení významného artefaktu, politická situace se v Jeruzalémském království vyhrocuje. Král nakonec umírá a vlády se chopí Guy s královnou Sibylou. Saladin však po smrti vypovídá smlouvy uzavřené se zesnulým králem a dochází obousměrně k vyhlášení války. Ministranti spolu s Raimondem staví Jeruzalémské opevnění a statečně brání město. Saladin však nakonec město dobývá a skupina prchá z obleženého Jeruzaléma zpět do Říma se zamčenou truhlou se Svatým grálem. Papež truhlu otvírá, avšak Svatý grál v ní není. Papež Urban III. si však s tímto zázrakem ví rady a posílá účastníky této výpravy domů, se slovy naděje a symbolu Svatého grálu, který může každý z nás nosit ve svém srdci.
Myslím, že se letos tábor opravdu povedl, za což bych chtěl poděkovat všem vedoucím, účastníkům, rodičům a ostatním, kteří nás podpořili materiálně i modlitbou. Jožka Nehybka