MINISTRANSKÝ TÁBOR

Vyvěšeno: 29. 8. 2023 v 11:29
Card image cap

Letošní, již desátý ministrantský tábor se vydal do Blanska, kde ministranti prožili týden (jako) v klášteře. Věnovali se různým workshopům, které souvisí se středověkými činnostmi v klášteře jako iluminace, vazba knih, zavařování sirupů, latina pro liturgické účely až po údržbu koní.

Na výletě je čekalo překvapení v podobě slaňování v jeskyni Koňská jáma. Pobyt v klášteře nicméně doprovázelo záhadné úmrtí, a tak účastníci museli rozjet s bratrem Vilémem vyšetřování. Bohužel se objevila další úmrtí a nakonec opat kláštera předává vyšetřování inkvizitorovi, který právě dorazil, aby zde v klášteře připravil půdu pro jednání mezi papežskými a císařskými legáty. Účastníci pak musí vyšetřovat potají, zatímco inkvizitor urychluje své vyšetřování pomocí útrpného práva. Ale nakonec je pravý viník odhalen, a poté, co začíná jednání mezi legáty, Vilém s účastníky odchází… A pokud by vás zajímalo více podrobností, zeptejte se Elišky, Markéty a Kristýny :-). Jožka Nehybka za tým