Naše programy

150942_05_1146328

Salesko má pro děti z Brna širokou programovou nabídku, jak trávit volný čas. Během školního roku fungují v Salesku různé sportovní, hudební, výtvarné a umělecké kroužky. Pro předškolní děti a jejich rodiče nabízí širokou nabídku aktivit Klub rodičů a dětí. Přes léto organizujeme každoročně pobytové i příměstské tábory.

Na rozdíl od většiny obdobných center nabízí Salesko dětem a mladým také otevřené kluby, které fungují čtyři dny v týdnu. Oratoř je pro děti od 8 do 14 let. Děti si zde mohou zahrát ping-pong nebo různé deskové hry. Připraven je pro ně i program v tělocvičně, vaření a další aktivity. Klub VeSPOD je pro mládežníky od 13 do 20 let. Najdete zde nealko bar, kulečník, kalčo a v určitých hodinách je k dispozici i malá posilovna nebo hudebna.

Salesko nabízí i celou řadu programů pro dospělé. Během roku jsou otevřené různé sportovní programy (horostěna, ping-pong pro veřejnost, zumba, pilates). V letní sezóně pořádáme vodácké akce. V zimě děláme na hřišti led a provozujeme kluziště. Ale dospělým nabízíme také různé vzdělávací a spirituální programy. V rámci programu SaVIO se každé dva týdny koná nějaká zajímavá přednáška. Měli jsme tu jako hosty třeba ekonoma Tomáše Sedláčka, reportéra Josefa Klímu, kardinála Miloslava Vlka, nebo pedagožku Jiřinu Prekopovou. Dále organizujeme Kurz Alfa (základy křesťanství) a různé další spirituální kurzy pro dospělé. Pro školy děláme program AKTIF, který se zaměřuje na rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné důvěry v rámci daného třídního kolektivu.

50 queries in 0,152 seconds. From 54.166.205.242 --ID--: