Křesťanské programy

Mše v tělocvičně

Objekt tělocvičny Salesiánského střediska mládeže v Líšni slouží kromě sportovního vyžití také k účelům duchovním. Pravidelně každou neděli v 8.30 hod. (kromě hlavních prázdnin) jsou zde slaveny mše svaté. Bohoslužby doprovází zpěvem schola mládeže.
Každou středu v 7.30 se slouží mše svaté v kapli Saleska. Tyto mše svaté jsou otevřeny pro veřejnost.

Pořad bohoslužeb o svátcích (Vánoce, Velikonoce) nebo případné změny naleznete na saleskových nástěnkách, stránkách líšeňské farnosti nebo ve farním časopise Kukátko a v Líšeňských novinách.

Mše pro mládež

150956_05_1146427

Nedělní kavárna

Po mši sv. od 9.30 do 11.30 je otevřena v prostorách klubu “VeSPOD” kavárna. Zveme Vás do pěkného prostředí na posezení a popovídání si s přáteli u skleničky nebo šálku kávy.kavárna

12 queries in 0,167 seconds. From 54.166.205.242 --ID--: