Odkrytí druhé části hry

Vyvěšeno: 8. 1. 2021 v 11:30
Card image cap

2. část se nacházela v prostoru lomu Hády a přilehlém okolí. V této části jste hledali slovo LASKAVOST.

První úkol byl pro přírodu okolo a to posbírat po cestě nějaké odpadky. Další úkol jste našli u vodárenského objektu, kde jste vyzkoušeli své básnické střevo a měli jste domyslet pokračování k začátku básničky. Třetí úkol byl pak u vysílače Hády a splněn byl, až jste oběhli třikrát celý vysílač. Aby cesta nebyla příliš jednoduchá, některé nápovědy k pokračování jste si museli sestavit jako puzzle. Následující čtvrtý úkol se nacházel v lomu. Stejně jako jsme skládali z kamenů my, i vy jste nám měli poskládat obrázek a poslat nám jej. Nápověda spojená s tímto úkolem byla přivázaná na panel s popisem vyhlídky do širokého okolí. Tato nápověda vás zavedla k lamacentru. U něj vás čekal pro některé zapeklitý úkol v podobě Morseovy abecedy. Kdo tuto abecedu nezná, měl klíč na druhé straně. Morseovka vás odkázala na poslední místo a to do Růženina lomu, který je opravdu krásný. V lomu se nacházela už jen poslední písmenka slova na bráně u vstupu. A příště pro vás nachystáme vysvětlení části třetí. Leňa

70 queries in 0,208 seconds. From 3.238.98.214 --ID--: