Pašije v Salesku

Vyvěšeno: 22. 4. 2017 v 10:01
Card image cap

Přípravou k velikonočnímu vzkříšení je Svatý týden. Nastávají v něm dny střídmosti, ztišení, klidu… Vše začíná Květnou nedělí, kdy se světí ratolesti a připomínáme si utrpení a smrt Ježíše Krista. Tento příběh, zvaný Pašije, pro nás v Salesku letos již podruhé připravili a nacvičili tatínci se svými dětmi pod režijním vedením Jana Tomáše. Celou postní dobu pilně trénovali, aby nám mohli přiblížit ten velkolepý příběh umučení. Poslední večeře s učedníky Krista, rozjímání v zahradě Getsemanské, zajetí a soud u Velerady a Piláta Pontského, odsouzení a křížovou cestu, ukončenou ukřižováním Ježíše Krista, to vše bylo v příběhu ztvárněno.
Celé představení doprovázel působivými písněmi sboreček pod vedením Martiny Kosíkové.
Krásné jarní nedělní odpoledne lákalo k procházce. Kdo jste se rozhodli přijít do Saleska na představení, určitě jste si odnášeli silný zážitek. rl

48 queries in 0,248 seconds. From 54.81.183.183 --ID--: