Podzimní přespání Oratoř

Vyvěšeno: 29. 11. 2014 v 12:23

Zdoláš horu? Každý v sobě drží nějaké touhy a přání, jenže k tomu aby člověk něco získal – musí něco podstoupit. Pojďme společně zdolat horu. Dokázat si, že na to máme. Bude to obtížná cesta plná překonávání a zvítězí ten nejlepší. Ten, který byl odhodlán vidět vrchol hory…

V pátek od 18:00 probíhal v Salesku zápis všech odvážných. Těch, kteří nemají strach ze zimy, prodírání se hustým sněhem a hlavně ze zdolání hory, která leží ve vysoké nadmořské výšce. Ubytovali jsme se v naší saleskové základně a poté nás čekal náročný výcvik, který jsme všichni úspěšně absolvovali. Při této příležitosti jsme se také dozvěděli, že na výstup hory se budeme připravovat až do pololetí. Následovala výborná večeře a hostina, kde jsme dosyta naplnili své žaludky. U večeře jsme si doplnili síly na noční cestu do základního tábora, která nebyla jednoduchá. Na závěr dne jsme se podívali na film, vyčistili si zuby a uložili se každý zvlášť do svých peřin… Po ranní snídani následoval společný úklid a týmové hry. Poté už nás čekalo jen vyhodnocení a každý se odebral do svých domovů… Touto noční akcí nic nekončí, vše teprve začíná. Už teď se těším na další zdolávání hory.

 Veronika Kobzová