Pořad bohoslužeb o Vánocích 2015

Vyvěšeno: 19. 12. 2015 v 11:02
Card image cap

Bohoslužby o Vánocích v kostele a v Salesku

Čtvrtek 24. 12.
Štědrý den
15.00 – bohoslužba slova a rozdávání betlémského světla v Salesku
22.00 – půlnoční mše sv. v kostele
22.30 – bohoslužba slova a rozdávání betlémského světla v Salesku
Nejsou roráty.

Pátek 25. 12.
Slavnost Narození Páně
(Boží hod vánoční – zasvěcený svátek – povinnost účasti na mši sv. jako v neděli)
  7.00 – mše sv. v kostele
  8.30 – mše sv. v Salesku
10.00 – mše sv. v kostele
V 15.00 hod. svátostné požehnání v kostele.
V 15.30 hod. Živý betlém u kostela.

Sobota 26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  7.00 – mše sv. v kostele
  8.30 – mše sv. v Salesku
10.00 – mše sv. v kostele

Neděle 27. 12.
Svátek sv. rodiny
Nedělní pořad bohoslužeb
V 16.30 hod. koncert v kostele – vystoupí národopisné soubory Stará Líšeň a Líšňáček, doprovázené cimbálovou muzikou Líšňáci.

Pondělí 28. 12.
Svátek sv. Mláďátek
  7.00 – mše sv. v kostele

Čtvrtek 31. 1. 2015
Svátek sv. Silvestra
16.00 – mše sv. v kostele
V 15.00 hod. Výstav Nejsvětější svátosti.
Poděkování a prosba o Boží pomoc.

Pátek 1. 1. 2016
Slavnost Matky Boží Panny Marievirgin-mary-3881
(zasvěcený svátek – povinnost účasti na mši sv. jako v neděli)
  7.00 – mše sv. v kostele
  8.30 – mše sv. v Salesku
10.00 – mše sv. v kostele
18.00 – mše sv. v kostele

Neděle 3. 1. 2016
Nedělní pořad bohoslužeb

Středa 6. 1. 2016
Slavnost Zjevení Páně
  8.00 – mše sv. v kostele
18.00 – mše sv. v kostele
Při mši sv. žehnání zlata, kadidla a křídy.

Neděle 10. 1. 2016
Svátek Křtu Páně
Nedělní pořad bohoslužeb

Končí doba vánoční.

54 queries in 0,565 seconds. From 34.204.183.113 --ID--: