POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2016

Vyvěšeno: 14. 3. 2016 v 18:23
Card image cap

V KOSTELE SV. JILJÍ A V SALESKU

  • 24. března – ZELENÝ ČTVRTEK 

Není mše svatá v 8.00 hodin ve farním kostele.

9.00 Mše svatá s otcem biskupem při svěcení olejů na Petrově (svěcení olejů, obnova kněžských slibů). Věřící mohou účastí doprovodit své kněze.

18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – Salesko (bohoslužba slova, mytí nohou, slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman).
Po obřadech adorace v Getsemanské zahradě v Salesku do 21.00 hod.

18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – kostel (bohoslužba slova, mytí nohou, slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman)

20.00 – 22.00 Adorace v Getsemanské zahradě v kostele
Alespoň chvíle adorace se stává nedílnou součástí účasti slavení liturgie Zeleného čtvrtku.

  • 25. března – VELKÝ PÁTEK – slavení památky Umučení Páně

Velký pátek je dnem přísného postu.

8.00 Denní modlitba církve – četba a ranní chvály – v kostele

10.00 Křížová cesta v Salesku

12.00 Denní modlitba církve – modlitba během dne – v kostele

(pro každého jsou připraveny modlitební texty)

15.00 Velkopáteční obřady v Salesku

15.00 Velkopáteční obřady v kostele

  • 26. března – BÍLÁ SOBOTA

8.00 – 18.00 Po celý den adorace u Božího hrobu – kostel otevřen k soukromé adoraci

8.00 Denní modlitba církve – matutinum, ranní chvály v kostele

12.00 Denní modlitba církve – modlitba během dne v kostele

15.00 Denní modlitba církve – nešpory v kostele.

16.00 – 18.00 Adorace u Božího hrobu v Salesku

19.00 Velikonoční vigilie v kostele

 05.00 Neděle – Velikonoční vigilie v Salesku – noc vzkříšení, noc vykoupení, noc omilostnění

Obřady vigilie mají tyto části:

slavnost světla

bohoslužba slova,

křestní bohoslužba

eucharistická bohoslužba.

Při slavení Velikonoční vigilie budou v našem farním společenství pokřtěni čtyři dospělí katechumeni (tři v Salesku a jedna v kostele)

  • 27. března – NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů

8.30 Mše svatá v Salesku, žehnání velikonočních pokrmů

10.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů

15.00 Te Deum, svátostné požehnání v kostele

18.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů

28. března – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

7.00 Mše svatá v kostele

8.30 Mše svatá v Salesku

10.00 Mše svatá v kostele

Není mše svatá v 18.00 v kostele.