Provoz Saleska o pololetních prázdninách

Vyvěšeno: 28. 1. 2015 v 11:08

Kluziště má víkendový provoz –  5 bloků bruslení pro veřejnost – od 10.30 do 20.30

Oratoř bude mít prodloužený program – od 9.00 do 17.30

Klub VeSPOD normální páteční provoz od 17.00 do 21.00

aktivity Klubu rodičů se v pátek nekonají

Pilates 19.00 – 20.00

Salesko přeje dětem hezké pololetní prázdniny!