Dobrovolníci v Salesku

Hledáme dobrovolníky:

Chod Saleska zajišťuje tým zaměstnanců, salesiánů a neméně důležitá je pro nás pomoc dobrovolníků (v salesiánských střediscích také nazývaných animátoři). Právě díky nim může Salesko fungovat v současném rozsahu, ale jsou pro nás nenahraditelní i tím, co přinášejí – nadšení pro věc, mladého ducha i samotný prvek dobrovolnosti, který je důležitým svědectvím pro dnešní dobu.
A protože se naše činnost stále rozrůstá, jsme vděčni za každou ochotnou duši a pomocnou ruku. Máte-li chuť přidat se k nám, rádi vás uvidíme.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je pro nás každý, kdo má chuť ze své dobré vůle věnovat svůj volný čas službě druhým bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem se tedy může stát v podstatě kdokoli, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 3. Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 4. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 5. Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá? S jak starými dětmi si přeji pracovat? Vyhovuje mi spíš volnočasový klub nebo pravidelná činnost jakou je třeba kroužek?

Pokud máte zájem stát se součástí našeho díla, je zde pro vás naše koordinátorka dobrovolníků Kristýna Kuželová.
Kontakt:
kristyna.kuzelova@salesko.cz

Možnosti dobrovolnictví:

V rámci dobrovolné činnosti v našem středisku se můžete zapojit do následujících činností:

 1. Otevřený klub – pro děti a mládež ve věku od 7 do 14 let, které si sem chodí zahrát, zasportovat, či jen tak posedět a popovídat. Služba dobrovolníka probíhá formou aktivní účasti mezi dětmi (nabízení her, sportů či rozhovorů, apod.).
 2. Tábory – během letních prázdnin pořádáme klasické pobytové akce nebo příměstské tábory. U obou je mnoho příležitostí pro dobrovolnou práci.
 3. Jiné možnosti zapojení jsou v programech pro Klub rodičů a dětí a v Kroužcích.

Podmínky dobrovolné služby:

Aby byla dlouhodobá dobrovolná činnost efektivní a smysluplná, měla by splňovat několik kritérií:

 • Pravidelnost a spolehlivost
 • Nebát se komunikovat, ptát se či přijít s novými návrhy
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní, atd.)

Akce pro dobrovolníky

Pro dobrovolníky pořádáme ve středisku každoročně několik akcí. Některé jsou spíše vzdělávací, jejich cílem je poskytovat dobrovolníkům potřebné informace o středisku i jeho aktuálním fungování a nabídnout prostor pro řešení nejrůznějších pracovních problémů. Zbylé jsou nabídky pro dobrovolníky, které slouží alespoň jako symbolické vyjádření našeho vděku za jejich přítomnost a spolupráci.

Briefing
Večerní setkání na začátku každého školního roku, během kterého se dobrovolníci dozví všechny organizační informace, které se jim hodí pro jejich činnost. Během setkání se také podepisují dobrovolnické smlouvy s těmi, kteří se chtějí aktivněji zapojovat v dalším školním roce.

Poslední leč
Slavnostní zakončení školního roku pro dobrovolníky a poděkování za spolupráci. Na celý večer je přichystáno občerstvení a také jsou připraveny i nějaké dárečky jako malá odměna za pomoc.

Oslava Vánoc

Před Vánoci pořádáme malou oslavu pro dobrovolníky a zaměstnance. Během večera je možné společně se pobavit a seznámit se s ostatními, kteří ve středisku pomáhají nebo pracují.

Jednorázové akce

V průběhu školního roku nabízíme několik dobrovolných akcí určených všem, kdo se chtějí sejít a poznat s dalšími lidmi, kteří se podílí na díle v Salesku.