Praxe

Nabízíme možnost pedagogické praxe studentům SŠ, VOŠ a VŠ (pedagogické a sociální zaměření oboru).

Rádi bychom (aneb co od praxe můžete očekávat):

Představili zájemcům z řad budoucích pedagogů principy salesiánské výchovy v praxi a seznámili je s provozem střediska.
Dali možnost budoucím pedagogům působit mezi dětmi a mládeží a rozvíjeli tak jejich předpoklady pro tuto práci.
Dali studentům možnost naučit se připravovat, vést a vyhodnocovat vlastní výchovně vzdělávací práci nebo si tuto schopnost rozšířit a prohloubit.
Možnosti zapojení

Praktikant může během praxe působit v těchto programech:

Otevřený klub se strukturovaným programem pro děti od 7 do 14 let.
Klub rodičů a dětí – Programy pro předškolní děti nabízí možnost aktivně strávit volný čas rodičů a dětí od 1 do 6 let. Programy zahrnují pohybové a výtvarné aktivity, ale i besedy a jiné příležitostné akce.
Zájmová činnost – pravidelné programy pro děti a mládež od 6 do 26 let, zájmové kroužky sportovní, hudební, výtvarné a speciální (šachy, letecké modelářství apod.)
Křesťanské programy – programy (nejen) pro dospělé, kteří se chtějí dále vzdělávat a prohlubovat svou víru (náboženství, společenství mládeže, besedy na školách apod.)

Na zapojení v programech a individuálním rozvrhu se domlouvá praktikant s koordinátorem praxí dle svých preferencí, požadavků školy a aktuálních možností Saleska.

Jak si praxi zařídit:

Zájemce o praxi kontaktuje koordinátora praxí e-mailem, nejpozději měsíc před předpokládaným nástupem na praxi, ve kterém uvede tyto informace:

Jméno, příjmení, tel. kontakt
Škola, obor, ročník
Délka praxe (hodinově) a předpokládaný termín nástupu
Požadavky školy (o jaký druh praxe se jedná)
Pedagogické zkušenosti

Koordinátor si pak se zájemcem o praxi domluví schůzku, při které mu je představeno středisko, pedagogická činnost, a společně sestaví individuální rozvrh praxe.

Po osobním rozhovoru a vzájemné domluvě rozvrhu bude zájemce uveden do praxe.

Koordinátor praxí:

Mgr. Petr Matula
e-mail: petr.matula@salesko.cz
tel.: 544 232 641