Saleskové adventní putování

Vyvěšeno: 5. 12. 2018 v 20:18
Card image cap

Přijměte pozvání a vydejte se spolu s pastýři do Betléma za narozeným Ježíškem.
Každý týden tu bude na Vás v Salesku čekat jeden pastýř, příběh a úkol nejen pro děti. Spolu s pastýři chceme přinést do Betléma tyto dary: svůj čas, ovečku – starost o druhé, sebe sama a pastýřskou píšťalu – radost.
Na recepci jsou k dispozici nálepky, kterými mohou děti „stvrdit“ svou snahu úkol v daném týdnu splnit. Na samotném plakátu je nalepen úkol pro děti a ve složce u plakátu je vytištěn příběh, který si můžete odnést domů.
Vyvrcholením adventního putování bude dětská mše svatá 24. 12. v 15:00 v Salesku. Po mši svaté si můžete do svých domovů odnést Betlémské světlo. Lucerničky s sebou.

69 queries in 0,913 seconds. From 75.101.220.230 --ID--: