SaVIO – Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (ThLic. Adam Mackerle)

Vyvěšeno: 14. 1. 2014 v 11:09
Card image cap

Starý zákon, s nímž obvykle pracujeme, je překladem z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Ale položili jsme si někdy otázku, kde se tento originál nachází? Odkud jej známe? Co vlastně překládáme? Z jaké doby pochází a jak vypadá? Setkání je věnováno právě těmto otázkám a hledání odpovědí na ně. Zmíníme otázku moderních biblických tisků, středověkých rukopisů i starověkých kumránských svitků, a též pečlivou a úmornou práci textových kritiků.

[youtube id=”-nk24JHR2Xo&list=PLZU-1hm5LhsQbbOTqcGPNKx8IbryjQJDS” align=”left” mode=”lazyload”]

52 queries in 0,546 seconds. From 34.204.183.113 --ID--: