SaVIO – Kritické momenty vývoje manželského vztahu (PhDr. Josef Zeman, CSc.)

Vyvěšeno: 27. 5. 2014 v 11:33
Card image cap

Vývoj manželství a rodiny se tradičně v literatuře dělí na více nebo méně fází, jejichž obsahem je téměř vždy proměna vztahu a rodiny na základě změny vnějších podmínek. Pokusíme se identifikovat vlivy a okolnosti těch proměn partnerského a manželského vztahu, které pramení zevnitř vztahu a jsou primárně psychologické povahy. Dotkneme se i specifických rizik, které jednotlivé proměny vztahu ve zvýšené míře přinášejí a dosavadním zkušenostem z praxe, jak jim čelit.

PhDr. Josef Zeman, CSc.
Psycholog a psychoterapeut. Před rokem 1989 pracoval ve zdravotnictví, od r. 1991 vede církevní Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při České biskupské konferenci.

[youtube id=“QCw3vG44Sts&list=PLZU-1hm5LhsQbbOTqcGPNKx8IbryjQJDS“ align=“left“ mode=“lazyload“ autoplay=“no“]