SaVIO – Rodina v proměnách času, institucí a hodnot (Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.)

Vyvěšeno: 25. 3. 2014 v 11:57
Card image cap

Přednáška nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v jejím dlouhodobém rozkladu, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Ze srovnání a hodnocení dosažených výsledků rodinných politik v Evropě vychází jako relativně nejuspokojivější model francouzský, nicméně i zde – jako všude v euroatlantickém okruhu – vyvstává potřeba řešit selhávání systémů, jež mají poskytovat zabezpečení na stáří. Autor dokládá, že samotné nahrazení dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života.

Záznam přednášky v mp3:

SaVIO_Mlcoch_2014.mp3 (staženo 776× )

 

Online video:

[youtube id=“uNba9DUjPkM&list=PLZU-1hm5LhsQbbOTqcGPNKx8IbryjQJDS“ align=“left“ mode=“lazyload“]