SaVIO – Život je mé dobrodružství (Veronika Řeháková, SDJ)

Vyvěšeno: 29. 11. 2011 v 16:26

Být Sestrou Dítěte Ježíše v minulosti a dnes

 Příští rok budou Sestry Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého slavit 350 let své existence. Sestra Veronika, jejich první česká sestra, vám představí toto mezinárodní společenství a jeho bohatou zkušenost s kulturami pěti světadílů. Bude vyprávět příběhy žen-apoštolek a misionářek, které se s odvahou a odevzdaností do Boží Prozřetelnosti pouštěli a pouštějí do dobrodružství hlásat Radostnou zvěst a vytvářet prostředí, v němž by lidé mohli růst do krásy Božích synů a dcer.Záznam přednášky v mp3:

SaVIO_Rehakova_2011.mp3 (staženo 1023× )