Třetí výzva a nabídka účasti v soutěži Požární ochrana očima dětí

Vyvěšeno: 14. 1. 2021 v 12:04
Card image cap

Tuto soutěž pořádá sdružení hasičů celorepublikově jak pro mladé hasiče, tak pro všechny ostatní děti a mládež. V soutěži jsou 3 kategorie – výtvarná, literární a digitální.

Výtvarná kategorie je určena pro všechny děti a mládež. Výtvarné práce mohou být na libovolném formátu, ale maximálně na A3. Práce může být tvořena, kreslena a malována libovolnou technikou. Nesmí však být na ni nic lepeno ani nesmí mít 3D prvky. Obrázek může zpracovávat libovolné téma z požární ochrany (cokoliv se týká hasičů).
Literární kategorie je určena pro všechny žáky a studenty od 3. třídy do 4. ročníku SŠ nebo gymnázia. Napsaná práce může mít jakékoliv téma z požární ochrany (cokoliv se týká hasičů). Může být psána formou referátu, příběhu nebo jak vás napadne. Může být napsána maximálně na 2 strany A4 ručně nebo na počítači (písmo velikosti 12). Práce nesmí být doplněny o obrázky a náčrtky.
Digitální kategorie je kategorie, ve které se může na výtvoru podílet i více dětí. V této kategorii je letos určené téma: DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE. Téma se může zpracovat formou prezentace ve formátu MS ppt v rozsahu 10 až 20 snímků nebo formou počítačové animace (popř. videa) ve formátu MS wmv o maximální délce 3 minuty.
Náměty k tématu digitální kategorie:
Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu,
– co udělat nejdříve, co následně (např.: vypnutí trakčního vedení na elektrifikované trati, evakuace cestujících, požár vlaku, požár vozidla, vyproštění zraněných osob, jejich doprava k ošetření ZZS apod.),
– použití vhodných hasebních prostředků pro hasební zásah,
– součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou,
– memento – poučení z nastalých případů, zásady bezpečného projetí železničním přejezdem apod.
Všechny výtvory do soutěže je potřeba odnést (po předchozí domluvě) nebo poslat na Salesko do 20. února.
Výtvory také musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, věk, adresa bydliště, okres, třída (aktuální ročník ve škole), telefonní kontakt v případě výhry.
K výtvorům je potřeba přiložit souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde

70 queries in 0,264 seconds. From 18.204.42.98 --ID--: