Uganda, zelená perla Afriky

Vyvěšeno: 15. 10. 2023 v 21:57
Card image cap

Máme radost, že jsme se již podruhé v tomto roce mohli, v neděli 8. října, sejít u nás v Salesku na přednášce nadačního fondu SSUUBO, který vybudoval specializovanou ambulanci pro děti nemocné srpkovitou anémií v Ugandě.

Tentokrát byla první třetina přednášky zaměřena na přírodní krásy této africké země. Martin Židlík, jeden ze zakladatelů fondu, nám rozšířil obzory díky prezentaci svých fotografií a zážitků z cest napříč celou Ugandou.

Navázal na něj Prof. Zdeněk Ráčil, aby více přiblížil svou práci afrického lékaře hematologa a možnosti podpory, bez které systematická a komplexní péče není možná. Nejefektivnějším způsobem je adopce na dálku, na kterou v současné chvíli čeká více jak 60 vážně nemocných dětí.

Zlatým hřebem a cenným doplněním přednášky byly postřehy naší lektorky, fyzioterapeutky Julie Jelínkové, která se na konci září z Ugandy vrátila jako nová členka týmu na klinice. Jsme na ni patřičně hrdí!

Děkujeme za Vaši hojnou účast a podporu, které si nadační fond velmi váží.

V Pastelce budete moci opět přispět svým nákupem ugandských výrobků třeba jako vánočních dárků.

Více informací o nadaci a její činnosti najdete na www.ssuubo.cz.

převzato: https://www.facebook.com/centrumpastelka