SaVIO – Zvěst starého zákona ve světle dějin Izraele (ThMgr. Milan Klapetek)

Vyvěšeno: 25. 1. 2012 v 20:41
Card image cap

Přednáška Mgr. Milana Klapetka zaměřená na přiblížení dobových a místních reálií starozákonní doby byla uvedením do následného biblického kurzu.

Srozumitelný a příjemný řečnický projev přednášejícího napomohl posluchačům k lepší představě o životě a mentalitě tehdejšího orientálního člověka.  Protože pokud chceme  poselství Bible opravdu „slyšet“ a alespoň trochu mu rozumět, potřebujeme nutně o dobovém pozadí Starého i Nového zákona něco vědět.

Pan Klapetek dokázal přiblížit  těžkosti malého etnika pohybujícího se mezi velkými starověkými velmocemi Egyptem a Babylonem (Mezopotámií). Také osvětlil, jak příslušníci onoho etnika – nomádští pastevci při svém kočovném způsobu života museli žít přítomný okamžik a byli tak existenčně zcela závislí na Bohu. A jak také pak museli při usazování se v zaslíbené zemi přeměnit nejenom svoje smýšlení, ale také celý způsob života.

Lída Šlesingerová

 

Záznam přednášky v mp3:

SaVIO_Klapetek_2012.mp3 (staženo 892× )